Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri Milli Eğitim müfredatı gereğince ders kitaplarındaki üniteler ve onlara ait görsel işitsel ders materyalleri ile birlikte sınıflarda aktif katılımlarla işlenmektedir.