Görsel Sanatlar

Temel amacımız; öğrencilerimizi özgüveni gelişmiş, uygar, kendilerini olumlu bir şekilde ifade eden, sanatın dünya için yeri ve önemini kavrayarak sanata sahip çıkma bilincini geliştiren, estetik bakış açısı ile tasarım ve uygulama yetisine sahip, kültürel değerlere önem veren bireyler olarak yetiştirmektir. Öğrencilere yeteneğin “ilham perileri” ile değil; düzenli çalışma, araştırma, bilgi ve istek yolu ile oluştuğu, yaparak-yaşayarak öğrenme tekniği ile gösterilir. Bunun sayesinde sanat tarihi ile ilkçağdan günümüze tüm uygarlıklarda sanat kültürü konusunda bilgi edinmeleri sağlanır.

Görsel Sanatlar eğitiminde obje etüt çalışmaları; nokta, çizgi, doku, ışık-gölge, çözümleme ve düzenleme çalışmaları; form, biçim, renk, perspektif, iki boyutlu renkli düzenleme çalışmaları; üç boyutlu biçimlendirme çalışmaları, farklı görsel sanatlar teknikleri (karakalem, toz pastel, akrilik boya, yağlıboya, sulu boya, heykel, özgün baskı) ile uygulamalar yapılmaktadır.

Görsel Sanatlar Atölyesi; okul saatleri içinde tüm öğrencilerin kullanımına açıktır. Görsel Sanatlar dersi; Fotoğraf Kulübü çalışmaları ile desteklenir. Öğrencilerin ders dışındaki zamanlarda görsel sanatlar konusunda zengin bilgiler ve deneyimler edinmeleri sağlanır.

Sene içinde görsel sanatlar konusunda yetkin bir konuşmacı ile öğrencilerle paylaşım buluşmaları yapılmaktadır. Her seviyede sene içinde müze gezileri düzenlenmektedir. Sene içinde yapılan çalışmalar sene sonu görsel sanatlar sergisi ile beğenilere sunulmaktadır.  Görsel Sanatlar dersi Hazırlık sınıflarında seçmeli 2 saat, 9 ve 10.sınıflarda seçmeli 1 saat olarak yapılır.

Hazırlık Sınıfı

Öğrenciler; temel sanat eğitiminin ana konuları olan nokta-çizgi, ışık-gölge, ölçü-oran gibi konularda eğitim alarak aynı zamanda üç boyut algısını perspektif ve doku çalışmaları ile de uygulamalı projelerle yaşama geçirmektedirler.

9. Sınıf

Öğrenciler; desen eğitiminin başlangıcı olan, ışık-gölgeden natürmorta, üç boyutlu tasarımdan, renkli resim tekniklerine kadar çeşitli konularda eğitim görmektedirler. Renkli resim tekniklerinden suluboya, akrilik, pastel gibi teknikleri öğreneceklerdir. Temel sanat eğitiminin ana ögeleri olan ışık-gölge, kompozisyon, ölçü-oran, perspektif bilgilerini öğrenerek, uygulamalı projelerle yaşama geçirmektedirler.

10. Sınıf

Öğrenciler; çağdaş sanat tarihi bilgileri öğrenerek, suluboya, akrilik, yağlıboya gibi renkli resim teknikleri temel bilgilerini alacak, uygulamalı projeler ile özgün tasarımlar yapmaktadırlar ve gezi gözlem ile bilgilerini pekiştirmektedirler. Sanat tarihinin zengin bilgileri ışığında çalışmalarını yapan öğrenciler bilgi açısından da donanım sahibi olmaktadırlar.