• Güçlü yönlerimiz ve gelişecek yönlerimiz için gelişmiş bir farkındalık: Bir çok kabiliyet ve becerimiz var. Peki  daha ileriye gitmek konusunda seçimlerimiz için farkındalığımız var mı?
   
 • Yeni mücadelelere girişmek ve yeni beceriler geliştirmek: Bu daha önce denemediğimiz bir ‘tecrübe’ ya da denenmiş bir çalışmanın geliştirilmesi olabilir. Yeni bir beceri geliştirmeye sıcak bakıyor musunuz?
   
 • Çalışmalar planlama ve yürütme: Bu tür çalışmalar bireysel ya da grup olarak gerçekleştirilebilir. Bir tecrübeyi  kendimiz planlayabiliyor ve liderlik edebiliyor muyuz?
   
 • Diğerleri ile işbirliği: Bir grup içinde uyumlu ve hedefe odaklı çalışabiliyor musunuz? Yaratıcılık- aktivite- hizmetin uyum içinde yer aldığı bir proje çalışması bu program için zorunludur.
   
 • Azimle kendini işine adama :En basit haliyle çalışmalarına düzenli katılma ve ortaya çıkan problemlerle ilgilenme. Başladığımız işi problemleri çözerek bitirebiliyor muyuz?
   
 • Küresel önemi olan konularla ilgilenme: Uluslar arası projelerde yer alma, küresel problemlere hiç yerel, ulusal veya uluslar arası boyutta çözüm ürettiniz mi? (örneğin çevresel konular)
   
 • Etik değerleri göz önünde bulundurma: Her CAS tecrübesi için önemlidir. Bu konuya özen gösterdiğimizi managebac sistemine yüklediğimiz her yansıtmamızda göstermeliyiz. Yaşantımızda etik değerlere ne kadar önem veriyoruz?