İELEV Özel Lisesi 2021 - 2022 Sene Sonu Sanal Sergisi

Sizleri İELEV Fotoğraf Kulübü olarak bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, çektiğimiz fotoğraflardan oluşan “Doğal Yaşam Alanı” temalı “Sene Sonu Sergimiz’’e davet ediyoruz.  

Sergimizde yer alan fotoğraflar; üyelerimizin duyarlı bireyler olmalarını teşvik etmek, emeklerini olumlu bir amaca dönüştürmelerini sağlamak ve yardıma muhtaç olan öğrencileri desteklemek amacı ile siz İELEV Ailesinin değerli üyeleri için satışa sunulmuştur.

Bu satıştan elde edilecek gelir, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği” nin “Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” ortaöğretim burs projesine bağışlanacaktır. 

Öğrencilerimizi desteklemek, ve aynı zamanda  geleceğe umut olmak amacı ile sizleri sergimizin bağışçısı olarak görmekten mutluluk duyarız. Sergimiz okulumuzun fuaye alanında yer almaktadır. Aşağıda sanal sergi ve sergi e-book’unun linkini bulabilirsiniz.  İlgilenen değerli bağışçılarımız için bağış kampanyası ile ilgili detay bilgiler aşağıdadır. İlginiz için çok teşekkür ederiz. 

2022 İELEV Fotoğraf Kulübü Fotoğraf Sergisi E-book’a buradan ulaşabilirsiniz. 

Fotoğrafların ücretleri İELEV Okul Aile Birliği’nin aşağıda bulunan IBAN numarasına yatırılır.

30X40 cm ebadındaki fotoğrafların fotobloğa dijital baskı ücreti 150tl, çerçeveli ücreti ise 300 tl dir.  

18X24 cm ebadındaki fotoğrafların ise  fotobloğa dijital baskı ücreti 100tl, çerçeveli ücreti ise 200tl dir. 

Fotoğraflar asılmaya uygun ve çerçeveli bir şekilde tarafınıza okulumuzda teslim edilir.

Bankadan gelen dekont ronierenyerusalmi@ielev.k12.tr, c2017563@ielev.k12.tr, veya caglaacan@ielev.k12.tr adreslerine gönderildiği takdirde fotoğraf satın alınmış olunur. 

İade kabul edilmemektedir.                                                                                                                                              

İELEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ
Akbank - Şube No: 0809 Çekmeköy, Hesap No: 0054617
IBAN: TR02 0004 6008 0988 8000 0546 17

Sosyal Yardım Kampanyamıza bağışçı olmak için yukarıda e posta adresleri yer alan öğrencilerimiz Roni Yeruşalmi, Mert Özkan veya Çağla Açan ile iletişime geçebilirsiniz.


Als IELEV Fotografie AG laden wir Sie zu unserer "Ausstellung zum Jahresende" mit dem Thema "Natürlicher Lebensraum" ein. Die Ausstellung besteht aus aus Fotografien, die im Rahmen der von uns organisierten Veranstaltung zum Gedenken an Atatürk am 19. Mai, zum Jugend- und Sporttag aufgenommen wurden.

Die Fotografien in unserer Ausstellung werden für Sie, geschätzte Mitglieder der IELEV-Familie, zum Verkauf angeboten, um unsere Mitglieder zu ermutigen, sensible Individuen zu sein, und ihre Bemühungen in einen positiven Zweck zu verwandeln, und hilfsbedürftige Schüler zu unterstützen .

Die Einnahmen aus diesem Verkauf werden dem Stipendienprojekt „Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” (“Ich habe eine Tochter in Anatolien, die Lehrerin wird)“ von „Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği“ (Verein zur Unterstützung des zeitgenössischen Lebens) gespendet“.       

Wir freuen uns, Sie als Spender unserer Ausstellung zu sehen, um unsere Studierenden zu unterstützen und gleichzeitig Hoffnung für die Zukunft zu sein. Unsere Ausstellung befindet sich im Eingangsbereich unserer Schule. Den Link zur virtuellen Ausstellung und zum Ausstellungs-E-Book finden Sie unten. Für unsere interessierten geschätzten Spenderinnen und Spender finden Sie nachfolgend detaillierte Informationen zur Spendenaktion. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse.

2022 İELEV Fotografie AG Virtuelle Aussstellung E-book

Die Gebühren für die Fotos werden an die IBAN des Eltern-Lehrer-Vereins IELEV überwiesen.

Die Digitaldruckgebühr für Fotos im Format 30 x 40 cm auf einem Fotoblock beträgt 150 TL, 300 TL, wenn sie gerahmt sind.

Die Digitaldruckgebühr für Fotos im Format 18 x 24 cm auf einem Fotoblock beträgt 100 TL, 200 TL, wenn sie gerahmt sind.

Die Fotos werden an unsere Schule geliefert, und (gegebenenfalls) zum Aufhängen geeignet gerahmt.

Wenn der Bankbeleg an ronierenyerusalmi@ielev.k12.tr, c2017563@ielev.k12.tr oder caglaacan@ielev.k12.tr gesendet wird, gilt das Foto als gekauft, daher sind Rücksendungen nicht möglich.

İELEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ
Akbank - Şube No: 0809 Çekmeköy, Hesap No: 0054617
IBAN: TR02 0004 6008 0988 8000 0546 17


As IELEV Photography Club, we invite you to our "End of Year Exhibition" themed "Natural Habitat", which consists of the photographs taken within the scope of the 19 May Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day events, which we are organizing for the third time this year.

The photographs in our exhibition are offered for sale, dear valued members of the IELEV Family, in order to encourage our members to be mindful of individuals, to enable them to turn their efforts into a positive cause, and to support students in need of help.

The income from this sale will be donated to the "Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak (I Have a Daughter in Anatolia Who Will Become a Teacher)" secondary education scholarship project of “Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (the Association for Supporting Contemporary Life)”.

We would be delighted to see you as a donor of our exhibition in order to support our students and at the same time be a hope for the future. Our exhibition is located in the entrance area of our school. You can find the link to the virtual exhibition and exhibition e-book below. For our valuable donors who are interested, detailed information about the donation campaign is given below. We thank you for your interest.

2022 İELEV Photography Club Photography Exihibition E-book

The fees for the photos are transferred to the IBAN of the IELEV Parent-Teacher Association.

The digital printing fee of 30X40 cm photos on photo block is 150 TL, 300 TL if framed.

The digital printing fee of 18X24 cm photos on photo block is 100 TL, 200 TL if framed.

The photos are delivered to the campus, framed (if applicable) and suitable for hanging. 

When the bank receipt is sent to ronierenyerusalmi@ielev.k12.tr, c2017563@ielev.k12.tr, or caglaacan@ielev.k12.tr, the photograph is deemed purchased, thus returns are not applicable. 

İELEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ OKUL AİLE BİRLİĞİ
Akbank - Şube No: 0809 Çekmeköy, Hesap No: 0054617
IBAN: TR02 0004 6008 0988 8000 0546 17

To donate to our Social Aid Campaign, you can contact our students Roni Yeruşalmi, Mert Özkan or Çağla Açan, whose email addresses are listed above.