İELEV Özel Lisesi 2020 - 2021 Sene Sonu Sanal Sergisi

İELEV Özel Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü öğrencilerinin ürünlerinden oluşan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, “Doğal Yaşam Alanı” temalı 2020-2021 “Sene Sonu Sergimize” hoş geldiniz.

Sergimizde yer alan fotoğraflar, yaratıcı öğrencilerimizin geleceğe ışık tutan ve duyarlı bireyler olmalarını teşvik etmek, emeklerini olumlu bir amaca dönüştürmelerini desteklemek amacı ile İELEV Ailesinin değerli üyeleri için satışa sunulmuştur.

Sergimizde yer alan fotoğrafların ve fotoğraflardan yapılan kitap ayraçlarının satışından elde edilecek gelir, "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği” nin “Anadolu’da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak” ortaöğretim burs projesine bağışlanacak. Hem öğrencilerimizi desteklemek, hem de geleceğe umut olmak amacı ile sizleri sergimizin bağışçısı olarak görmekten mutluluk duyarız.

2020-2021 yılı Fotoğraf Sergisi E-booklarına buradan ulaşabilirsiniz

Öğrencilerimizin çektiği fotoğraflardan yapılan kitap ayraçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

2020-2021 Fotoğraf Kulübü Sene Sonu Sergisi Sosyal Yardım Kampanyası Bilgilendirme Yazısı   

 • Fotoğraf boyutları büyük ve küçük olmak üzere iki tanedir.
 • Büyük boy fotoğraflar 30x40 boyutunda, küçük boy fotoğraflar ise 18x24 boyutundadır.
 • Büyük boy fotoğraflar 150 TL, küçük boy fotoğraflar ise 120 TL den satışa sunulmuştur.
 • Fotoğraflar asılmaya uygun ve çerçeveli bir şekilde adresinize tarafımızdan gönderilir.
 • Her bir fotoğraf 10 kişiye satılabilir.
 • Öğrencilerimizin çektiği fotoğraflardan yapılan kitap ayraçları beşli setler halinde satılmaktadır. Bir setin ücreti 25 TL’dir.
 • Fotoğraf ve ayraçların ücretleri İELEV Okul Aile Birliği’nin aşağıda bulunan IBAN numarasına yatırılır.
 • Bankadan gelen dekont l2018435@ielev.k12.tr veya l2019859@ielev.k12.tr  gönderildiği takdirde fotoğraf satın alınmış olunur.
 • İade kabul edilmemektedir. 
  Not: Fotoğrafların boyutu isteğe bağlı değiştirilemez. Detaylı bilgiye sergimizden ulaşabilirsiniz.

İELEV Okul Aile Birliği Banka Bilgileri IBAN numarası
İELEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ, OKUL AİLE BİRLİĞİ
Akbank Şube No:0809 Çekmeköy, Hesap No: 0054617
IBAN: TR02 0004 6008 0988 8000 0546 17

Kampanyaya katılmak için öğrencilerimiz Ece Nil Elmasulu veya Defne Rona ile iletişime geçebilirsiniz.
E-posta: l2018435@ielev.k12.tr   l2019859@ielev.k12.tr


Herzlich willkommen zu unserer "Jahresendausstellung 2020-2021" mit dem Thema "Natürlicher Lebensraum" im Rahmen des Atatürk-Gedenkens am 19. Mai, dem Tag der Jugend und des Sports, bestehend aus den Produkten der Schüler des IELEV-Fotoclubs des Gymnasiums.

Die Fotografien in unserer Ausstellung wurden für Mitglieder der IELEV-Familie zum Verkauf angeboten, um unsere kreativen Studenten zu ermutigen, Individuen zu sein, die die Zukunft beleuchten, und um sie dabei zu unterstützen, ihre Bemühungen in ein positives Ziel zu verwandeln. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Fotografien und der Lesezeichen, die aus den Fotografien in unserer Ausstellung hergestellt wurden, werden an das Stipendienprojekt der Sekundarschule "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği", "Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak" gespendet.

Wir freuen uns, Sie als Spender unserer Ausstellung zu sehen, mit dem Ziel, sowohl unsere Schüler zu unterstützen als auch eine Hoffnung für die Zukunft zu sein.

Um die Lesezeichen zu sehen, die aus den Fotos unserer Schüler erstellt wurden, klicken Sie hier.

Das E-Book der Fotoausstellung 2020-2021 finden Sie hier.

2020-2021 Fotografie AG Ausstellung zum Jahresende Informationsschreiben zur Sozialhilfe Kampagne:

 • Es gibt zwei verschiedene Fotogrößen: Großformatige Fotos sind 30x40 groß, kleine Fotos sind 18x24 groß. Großformatige Fotos werden für 150 TL verkauft, kleinformatige Fotos für 120 TL.
 • Fotos werden von uns gerahmt und zum Aufhängen geeignet an Ihre Adresse geschickt. Jedes Foto kann nur an 10 Personen verkauft werden.
 • Lesezeichen, die aus den Fotos unserer Schüler hergestellt werden, werden in Sets von fünf Stück verkauft. Der Preis für ein Set beträgt 25 TL.
 • Rücksendungen werden nicht akzeptiert.
 • Hinweis: Die Fotos können nicht beliebig in der Größe verändert werden. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Ausstellung.
 • Die Gebühren für die Fotos und Lesezeichen werden auf die untenstehende IBAN-Nummer des IELEV-Elternbeirats eingezahlt.

Sie können unsere Schüler Ece Nil Elmasulul2018435@ielev.k12.tr  oder Defne Rona, l2019859@ielev.k12.tr kontaktieren, um an der Aktion teilzunehmen. Das Foto ist gekauft, wenn der Bankbeleg an eines der beiden Adressen geschickt wird.

Bankverbindung des IELEV Elternbeirats:
İELEV ÖZEL ANADOLU LİSESİ, OKUL AİLE BİRLİĞİ
Akbank Şube No:0809 Çekmeköy, Hesap No: 0054617
IBAN: TR02 0004 6008 0988 8000 0546 17


Welcome to our 2020-2021 "End of Year Exhibition" with the theme of "Natural Habitat" within the scope of the May 19 Commemoration of Atatürk, Youth and Sports Day, consisting of the products of IELEV High School Photography Club students.

The photographs in our exhibition were offered for sale to valued members of the IELEV family to encourage our creative students to be individuals who illuminate the future and to help them turn their efforts into a positive goal. The proceeds from the sale of the photographs and the bookmarks made from the photographs in our exhibition will be donated to the secondary school scholarship project "Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği", "Anadolu'da Bir Kızım Var Öğretmen Olacak".

We are happy to see you as a donor to our exhibition, with the aim of supporting our students as well as being a hope for the future.

To see the bookmarks created from our students' photos, click here.

You can find the 2020-2021 Photo Exhibition E-Book here.

2020-2021 Photography Club End of Year Exhibition Social Aid Campaign Information Letter

 • There are two different photo sizes: Large format photos are 30x40, small photos are 18x24. Large format photos are sold for 150 TL, small format photos for 120 TL.
 • Photos will be framed by us and sent to your address suitable for hanging. Each photo can only be sold to 10 people.
 • Bookmarks made from our students' photos are sold in sets of five. The price for a set is 25 TL.
 • Returns will not be accepted.
  Note: The photos cannot be resized as desired. Detailed information can be found in our exhibition.

The fees for the photos and bookmarks will be paid to the IBAN number of the IELEV Parents' Council below.

You can contact our students Ece Nil Elmasulu, l2018435@ielev.k12.tr or Defne Rona, l2019859@ielev.k12.tr  to participate in the campaign. The photo is purchased when the bank receipt is sent to either address.

IELEV Parent Council Bank Information:
IELEV ÖZEL ANADOLU LISESI, OKUL AILE BIRLIĞI
Akbank Şube No:0809 Çekmeköy, Hesap No: 0054617
IBAN: TR02 0004 6008 0988 8000 0546 17