DSD (Deutsches Sprachdiplom) I-II

DSD (Deutsches Sprachdiplom) sınavları; dünya çapında Almanca öğrenimi gören öğrencilerin her yıl katıldıkları ve Almanca dil yeterliliklerini belgeleyebildikleri sertifika sınavlarıdır. Bu sınavlar KMK (Kultusministerkonferenz = Alman Eğitim Bakanları Heyeti) tarafından geliştirilir ve ve ZfA’ya (die Zentrale für die Auslandsschulwesen = Alman hükümetine bağlı “Yurtdışı Okulları Merkezi”) bağlı Yurt Dışı Alman Okullarında KMK denetimiyle yürütülür. Aynı zamanda Almanya’da öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için de uygulanır.             

DSD sınavları, yabancı dili dört farklı beceriye odaklanarak ölçer ve değerlendirir:

1-okuma-anlama

2-duyma-anlama

3-yazılı iletişim

4-sözlü iletişim

DSD1 (B1) ve DSD2 (C1), sınavlarından alınan sertifikalar ömür boyu geçerliliğini korur.

İELEV Okulları, DSD sınavlarını uygulama yetkisini 2015 yılında elde etmiştir.

Sınavlar titizlik içinde İstanbul Almanya Başkonsolosluğu vasıtası ile kapalı zarflar içinde teslim alınır ve sınav günü açılır.  Sınav süreci tamamlandıktan sonra kapalı zarflarla ZfA’ya geri gönderilir.

Yazılı sınavların değerlendirilmesi Almanya’da gerçekleştirilir ve KMK’nın belirlemiş olduğu tarihte açıklanır. Sınavın sözlü kısmı okulumuz Almanca Bölümü tarafından gerçekleştirilir. Sınavda görevli öğretmenlerin tamamı bu sınavı uygulamaya yetkin olabilmek için KMK’nın verdiği eğitime katılmış ve başarıyla tamamlamışlardır. Okulumuz Alman Direktörü, sözlü sınavların yürütülmesi ve denetlenmesi konusunda KMK’nın yetkilendirdiği kişidir. Sonuçlar doğrudan KMK’ya gönderilir, öğrencilere ilan edilmesi prosedür gereği yasaktır. Yazılı sınav sonuçlarıyla birlikte ilan edilir.