JMUN (Junior Model United Nations)

Birleşmiş Milletler Kurulu'nun bir simulasyonu olan (JMUN), dünyada birçok ülkede prestijli okullarda düzenlenen, kullanılan dilin İngilizce olduğu, 2-3 gün süren toplantılardır. Öğrencilerimiz bu uluslararası münazara platformunda konuşma, tartışma, problem çözme gibi konularda kendilerini geliştirmekte okulumuzu başarıyla temsil etmektedirler. Son olarak 5 ve 7.sınıflarıızdan 6 öğrencimiz Mart 2017 tarihlerinde Unifying the World  - Advocating and Promoting Peace“ (Dünyayı birleştirmek- Barışı Savunmak ve Desteklemek) temalı JMUN etkinliğine  katıldılar.

Foto Galeri