JMUN (Junior Model United Nations)

Birleşmiş Milletler Kurulu'nun bir simulasyonu olan (JMUN), dünyada birçok ülkede prestijli okullarda düzenlenen, kullanılan dilin İngilizce olduğu, 2-3 gün süren toplantılardır. Öğrencilerimiz bu uluslararası münazara platformunda konuşma, tartışma, problem çözme gibi konularda kendilerini geliştirmekte okulumuzu başarıyla temsil etmektedirler. Son olarak 5 ve 7.sınıflarıızdan 6 öğrencimiz Mart 2017 tarihlerinde Unifying the World  - Advocating and Promoting Peace“ (Dünyayı birleştirmek- Barışı Savunmak ve Desteklemek) temalı JMUN etkinliğine  katıldılar.

Foto Galeri

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®