Online Tanıtım Günlerimize Kayıt için Tıklayınız

İELEV Okullarında matematik dersleinde, öğrencinin soyut kavramlarla düşünebilme, verileri yorumlayabilme, problem çözme ve analitik düşünme becerileri geliştirilir. Matematik okuryazarlığı ile yaşam becerilerinin gelişimi arasındaki ilişki vurgulanır. Öğrencilerin matematiksel düşünme ve akıl yürütme süreçlerini kullanarak akademik mükemmelliğe ulaşması hedeflenir.

4. sınıfta matematik dersi sınıf ve branş öğretmeni ile birlikte yürütülür. Öğrencilerin problem çözme, farklı düşünme becerilerini geliştirmek ve muhakeme yeteneklerini artırmak hedeflenir. Ders içeriğine uygun etkinlikler teknoloji ile desteklenir. ‘’Ayın Sorusu’’ etkinliği düzenlenir, öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişmesi amaçlanır.