Bilişim Teknolojileri

İELEV’de Bilişim Teknolojileri Dersi

İELEV Okullarında Bilişim Teknolojileri dersi, anaokulundan başlayarak 6. sınıfa kadar devam eder. İELEV Özel Lisesinde ise hazırlık sınıflarında Bilgisayar Bilimi dersi olarak yer alır. Müfredatımız, öğrencilerin temel kullanım becerilerini geliştirmekle başlar. Dijital vatandaş olmak, temel bilgisayar kullanımı, internet üzerinde araştırma yapabilmek gibi birçok kazanımın yanında, algoritmik düşünme becerisi, yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmış kodlama dersleri dersin içeriğini oluşturur. Ders programımız her eğitim- öğretim yılında güncellenir.

İELEV Bilişim Teknolojileri ve Akademik Dersler İş Birliği

İELEV’de Bilişim Teknolojileri dersleri akademik derslerle entegre (disiplinler arası) çalışır. Bilişim Teknolojileri dersinde kazandırılmaya çalışılan beceriler için konular akademik derslerde işlenen konulardan seçilir. Tüm İELEV öğretmenleri ve bilişim teknolojileri bölümü yıl boyunca iş birliği halinde çalışır. Böylece eğitimde teknolojinin etkin kullanılması ve teknoloji kullanımının konuların pekiştirilmesinde araç olması sağlanır.