Online Tanıtım Günlerimize Kayıt için Tıklayınız

Yabancı Dil Eğitimi

Okullarımızda Türkçe ve Almanca dersleri eşgüdümlü planlarla işlenir. Disiplinler arası işbirliği ile yürütülen çalışmalarla ders içeriği yaşamla ilişkilendirilir. Programımız, Avrupa ortak dil kriterleri çerçeve programına uygun planlanan ünitelerden oluşturulmuştur. Düzenlenen etkinliklerle, öğrencilerin derse etkin katılarak dinleme, konuşma, okuma, yazma alanlarındaki dil becerilerini geliştirmeleri hedeflenir.

Öğrencilerimizin Avrupa Ortak Dil Kriterlerinin B1 seviyesinde mezun olmaları için çalışmalar yürütülür. Öğrencilerimiz, dil düzeylerini uluslararası geçerliliği olan ve ZfA (Zentralstelle für Auslandsschulwesen) tarafından düzenlenen DSD I sınavıyla belgelerler. Bu sınava hazırlık çalışmaları kapsamında 4. sınıflarımızda A1 ve 6. sınıflarımıza da A2  seviyelerinde "Vergleichsarbeit" (Karşılaştırmalı Dil Sınavları) uygulanmaktadır.

Ara sınıflara kayıt yaptıran öğrencilerimize, ağustos ayı boyunca üç haftalık bir Almanca eğitimi sunuyoruz. Bu eğitimlerimizi eğitim- öğretim yılı boyunca sürdürüyoruz.

Ana sınıflarında yabancı dil öğretimi günlük yaşamın bir parçası olarak planlanır.

1., 2. , 3 ve 4. sınıflarda oluşturulun gruplarla haftada 12 ders saati Almanca eğitimi verilir.

4. sınıflarda haftada ortalama 12 saat Almanca dersi işlenmektedir. Bu dersler Alman ve Türk öğretmenler tarafından ayrı ayrı yürütülür. Yabancı dil öğrenimini “yaşatarak” öğretmek, öncelikli amacımızı oluşturmaktadır.

Bunun için düzenlediğimiz öğrenci değişim programları, Almanya’da gerçekleştirilen yaz okulu, 8. sınıf öğrencilerimizle katıldığımız Berlin mezuniyet gezimiz, Nürnberg kültür gezimiz, Avusturya kayak kampımız, tiyatro, yaratıcı yazma-okuma yarışması, 4. sınıflarımızın Almanya'da katıldıkları 1, 2 oder 3 yarışması, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yeni yıl panayırı organizasyonumuz gibi etkinlikler düzenlenmektedir.

Neden İELEV’de Almanca?
Detaylar >
İngilizce
Detaylar >