Türkçe, okuldaki eğitimin temelini oluşturur. Öğrencinin sözcük dağarcığını zenginleştirmesi, duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru ifade etmesi, okuduklarını eksiksiz anlaması ve dinleyerek öğrenme yetisini geliştirmesi okuldaki başarısı ve iletişim becerisi açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Ana dilin düzgün ve etkin kullanılması, diğer derslerde anlatılan konuların daha iyi kavranmasını olumlu yönde etkiler.

Öğrencilerimizin ana dili becerilerinin geliştirilmesi amacıyla okuma, yazma, dinleme ve konuşma öğrenme alanlarına yönelik çalışmalara önem verilir. Bu amaçla sınıf seviyeleri gözetilerek güdümlü okuma, yaratıcı okuma ve inceleme çalışmalarının yanı sıra yaratıcı yazma çalışmaları da programa dâhil edilir.

Öğrencilerimiz, her eğitim öğretim yılında öğretmenlerince belirlenen yazın yapıtlarını okumakla yükümlü tutulurlar.