Türkçe okuldaki eğitimin temelini oluşturur. Öğrencinin sözcük dağarcığını zenginleştirmesi, duygu ve düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak doğru düzgün ifade etmesi, okuduklarını eksiksiz anlaması, dinleyerek öğrenme yetisini geliştirmesi okuldaki başarısı ve iletişim becerisi açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Ana dilin düzgün ve etkin kullanılması, diğer derslerde anlatılan konuların daha iyi kavranmasını olumlu yönde etkiler.  Öğrencilerimizin ana dili becerilerinin geliştirilmesi amacıyla okuma, yazma, dinleme, konuşma öğrenme alanlarına yönelik çalışmalara önem verilir. Bu amaçla sınıf seviyeleri gözetilerek güdümlü okuma, yaratıcı okuma ve inceleme çalışmalarının yanı sıra yaratıcı yazma çalışmalarına da yer verilir. Öğrencilerimiz, her eğitim öğretim yılında öğretmenlerince belirlenen yazın yapıtlarını okumakla yükümlü tutulurlar.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®