Akademik Bölümler - Uygulamalar

Ortaokulun başlangıcı olan 5.sınıftan itibaren öğrenme ortamlarınız düzenlemek amacıyla yeni sınıflar oluşturulur. Bu sınıflar oluşturulurken öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyecek bir düzenleme yapılır. Öğrencilerimiz, alanında uzaman öğretmenler tarafından eğitilerek ulusal sınavlarda başarılı olacak düzeyde sağlam bir altyapı edinirler.

Okullarımızda, ülkemizdeki tüm ortaokullar için öngörülen ulusal programın içeriği esas alınır ve “Öğrenmeyi öğrenen öğrenci” yetiştirebilmek amacıyla uluslararası eğitim modellerinden kurumsal ilkelerimize uyan iyi örnekler özgün programımıza dahil edilir.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®