Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilimler Bölümü çatısı altında Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yürütülmektedir.

Sosyal bilgiler derslerinde hedefimiz;

 • Demokratik yaşamın ilkelerini ve değerlerini özümseyen, haklarının farkında olan, başkalarının haklarına saygılı,
 • Evrensel değerleri benimseyen, ulusal ve uluslararası barışa inanan ve katkı sağlayan, farklılıklara saygılı, empati kurabilen,
 • Geçmişteki olaylar hakkında öğrendikleri bilgilerden yola çıkarak günümüzdeki gelişmeleri analiz edip geleceğe ilişkin öngörüde bulunabilen,
 • Analitik bakış açısıyla toplumu ve çevreyi yorumlayan, toplumsal yaşamın gereklerini içselleştirebilen,
 • Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlak ilkelerini temel alan,
 • Yaratıcı, sorgulayıcı düşünme ve öz düzenleme becerileri gelişmiş,
 • Ekolojik okuryazarlık, medya okuryazarlığı, dijital okuryazarlık alanlarında gelişmiş,
 • Doğal kaynakların sınırlılığının farkında olup çevre duyarlılığı içerisinde sürdürülebilir bir çevre bilincine sahip olan,
 • İletişim becerileri gelişmiş, iş birliği ve takım çalışmasına yatkın,
 • Atatürkçü düşünce sistemini içselleştirmiş, kültürel ve tarihsel süreçleri objektif olarak kavrayarak kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için çaba gösteren,
 • Sosyal dayanışma ve yardımseverlik duyguları gelişmiş ve bu alandaki çalışmalarda aktif katılım göstermekte gönüllü olan,
 • Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlı, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşler oluşturan dünya vatandaşları olarak öğrencilerimizi yaşama hazırlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Okulumuzda “Her öğrenci ayrı bir dünyadır” görüşüyle öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli ve sorgulama temelli bir sosyal bilgiler öğretimi yapılmaktadır. Öğrencilerimizin akademik, entelektüel ve eleştirel düşünme, tarihsel empati kurma gibi becerilerini geliştirmeye yönelik bir program uygulanmaktadır.  Öğrencilerde kalıcı öğrenmeler oluşturmaya destek olmak ve farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere ulaşabilmek adına içerik ve kaynak çeşitliliği bakımından zengin ders materyalleri kullanılmaktadır.

Aynı zamanda öğrencilerimizin yazılı ve görsel medya aracılığıyla ulusal ve evrensel gündemi takip etmeleri desteklenmektedir. Ünite ve kazanımlar doğrultusunda düzenlenen il içi ve il dışı gezilerle öğrencilerimizde tarih, doğa, kültür, estetik ve çevre bilincinin geliştirilip içselleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Sosyal bilgiler dersleri, öğrenme-öğretme faaliyetlerini aktif bir şekilde ele alan ve süreç boyunca öğrenme çıktılarının ölçülmesiyle öğrencilerin derse etkileşimli olarak katılımını sağlayan bir anlayışla sürdürülmektedir.

 Projeler: