Online Tanıtım Günlerimize Kayıt için Tıklayınız

Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilimler Bölümü çatısı altında Sosyal Bilgiler, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri yürütülmektedir.

Sosyal bilgiler derslerinde hedefimiz;

  • Demokratik yaşamın ilkelerini ve değerlerini özümseyen, haklarının farkında, başkalarının haklarına saygılı,
  • Evrensel değerleri benimseyen, toplumsal barış duygusuyla hareket eden, farklılıklara saygılı, 
  • Geçmişteki olaylar hakkında öğrendikleri bilgilerden yola çıkarak günümüzdeki gelişmeleri analiz edip geleceğe ilişkin öngörüde bulunabilen,
  • Analitik bakış açısıyla toplumu ve çevreyi yorumlayan, toplumsal yaşamın gereklerini içselleştirebilen,
  • Bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretmede bilimsel ahlak ilkelerini temel alan,
  • Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerileri gelişmiş,
  • Atatürkçü düşünce sistemini içselleştirmiş, kültürel ve tarihsel süreçleri objektif olarak kavrayarak kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi için çaba gösteren,
  • Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlı, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için kendine özgü görüşler oluşturan, bu sorunların çözümünde aktif yer alma konusunda istek duyan dünya vatandaşları olarak öğrencilerimizi yaşama hazırlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda;

Okulumuzda «Her öğrenci ayrı bir dünyadır.» görüşünden yola çıkılarak öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alan öğrenci merkezli Sosyal Bilgiler öğretimi yapılmaktadır. Öğrencilerimizin akademik, entelektüel ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik uygulanan programda öğrencilerde kalıcı öğrenmeler oluşturmaya destek olmak ve farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilere ulaşabilmek adına içerik ve kaynak çeşitliliği bakımından zengin ders materyalleri kullanılmaktadır.

Aynı zamanda öğrencilerimizin yazılı ve görsel basın aracılığıyla ulusal ve evrensel gündemi takip etmeleri desteklenmektedir. Ünite ve kazanımlar doğrultusunda düzenlenen il içi ve il dışı gezilerle öğrencilerimizde tarih-doğa ve kültür bilincinin geliştirilip içselleştirilmesi amaçlanmaktadır

Sosyal Bilgiler dersleri, eğitimde teknoloji kullanımıyla eğitim teknolojisinin farklı şeyler olduğu bilinciyle teknolojik araçların sınıf ortamında kullanılmasının ötesine geçecek şekilde tasarlanmaktadır. Bu doğrultuda dersler, öğrenme-öğretme faaliyetlerini aktif bir şekilde ele alan ve süreç boyunca öğrenme ürünlerinin ölçülmesiyle öğrencilerin derse etkileşimli olarak katılımını sağlayan bir anlayışla sürdürülmektedir.


   Projeler: