İELEV Özel Lisesi-LGS Taban Puan-Kontenjan-Ön Kayıt-Burs Bilgileri için tıklayınız

Fen Bilimleri

Okullarımızda, Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerin bilim, fen, mühendislik, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlama, problem çözmede analitik düşünme basamaklarını kullanma, bilimsel ve bilişsel süreç becerileriyle birlikte yaşam becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne bulundurularak farklılaştırılmış öğretim teknikleri ile farklı öğrenme ortamları sağlanır. Bunun yanında düzenli yapılan laboratuvar çalışmaları, araştırma sunum çalışmaları, Fengineer (STEM) etkinlikleri, ayrıca yürütülen çeşitli projelerle öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini geliştirmede önemli katkı sağlanmaktadır. Bu süreçte öğrencilerde belirlenmiş bir probleme bilim felsefesi ile yaklaşabilme, akademik araştırma, takım çalışmasına dahil olabilme, tasarım yapabilme, problem çözücü ürün üretebilme ve ürünü tanıtabilme becerilerinin gelişimi desteklenmektedir.

Bu çalışmalarımız insana ve topluma saygılı, yardımlaşma ve dayanışma bilinci yüksek, üretken, yaratıcı, araştıran ve sorgulayan, bilimsel ve analitik düşünceye sahip geleceğe yön verecek bireylerin yetişmesine olanak sağlayacaktır. 

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®