Fen Bilimleri

Okullarımızda Fen Bilimleri dersinde, öğrencilerin bilim, fen, mühendislik, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlama, problem çözmede analitik düşünme basamaklarını kullanma, bilimsel ve bilişsel süreç becerileriyle birlikte yaşam becerilerinin de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak farklılaştırılmış öğretim teknikleri ile farklı öğrenme ortamları sağlanır. Bunun yanında düzenli yapılan laboratuvar çalışmaları, araştırma sunum çalışmaları, Fengineer (STEM) etkinlikleri, ayrıca yürütülen çeşitli projelerle öğrencilerimizin 21.yüzyıl becerilerini geliştirmesine önemli katkı sağlanmaktadır. Bu süreçte öğrencilerde belirlenmiş bir probleme bilim felsefesi ile yaklaşabilme, akademik araştırma, takım çalışmasına dahil olabilme, tasarım yapabilme, problem çözücü ürün üretebilme ve ürünü tanıtabilme becerilerinin gelişimi desteklenmektedir.

Farklı disiplinlerle yürütülen programlarda, öğrencilerimizin öğrendiklerini transfer edebilecekleri ortam ve “Ne işime yarayacak?” gibi sorulara yanıt bulmaları amaçlanmaktadır.

Öğrencilerimizin  değerlerimizi içselleştirmeleri ve sosyal sorumluluk almaları için yürüttükleri projelerle perspektiflerindeki açıyı genişleterek, farklı alanlara da yönlendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çalışmalarımız insana ve topluma saygılı, yardımlaşma ve dayanışma bilinci yüksek, üretken, yaratıcı, araştıran ve sorgulayan, bilimsel ve analitik düşünceye sahip geleceğe yön verecek bireylerin yetişmesine olanak sağlayacaktır.