Fen Bilimleri

Fen Bilimleri dersinde yer alan fizik, kimya ve biyoloji konularının, 5E öğretim modeline uygun olarak tasarlanması ve işlenmesi ile, öğrencilerimizde fen okuryazarlığının artırılması, bilimsel ve bilişsel süreç becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.  Dersin, öğrencilerin öğrendikleri konuları, hayatla nasıl ilişkilendirerek, nerede ve nasıl kullanacakları konusunda yol göstermesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, derste yapılan araştırma- sunum çalışmaları ve Fengineer etkinlikleri öğrencilerimizin 21.yy becerilerini geliştirmede önemli katkı sağlamaktadır. 

Anasınıfı, 1,2,3 ve 4. sınıflara sunulan laboratuvar etkinliği çalışmaları ile fen bilimleri dersi hedeflerinin temeli atılmaktadır. 

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®