Programımız, Türkçe- Almanca eş zamanlı olacak şekilde yürütülür ve alanında uzman, eğitim bilimleri disiplininde yetişmiş öğretmenlerimiz ile her yaş grubuna özel olarak hazırlanır.

Program dahilinde uygulanan etkinliklerimiz:

 • Türkçe - Almanca Dil Etkinlikleri
 • Fen - Matematik ve Erken STEAM Etkinlikleri
 • Erken Okuryazarlık - Fonoloji Etkinlikleri 
 • Bahçe ve Oyun Etkinlikleri
 • Sanat -  Müzik/Orff Etkinlikleri
 • Yaratıcı Drama Etkinlikleri
 • Akıl Oyunları
 • Gezi ve Proje Etkinlikleri
 • Çocuklarla Felsefe ve Düşünme Becerileri Etkinlikleri
 • Sayma Zamanı 
 • Günü Planlama - Çalışma- Hatırlama zamanları
 • Portfolyo Sunumları
 • Minik Tema- Eko Okul Etkinlikleri 
 • İkinci Adım Etkinlikleri 
 • Yaşayan Değerler 
 • Barış Merdiveni
 • Araştırma Duvarı Etkinlikleri
 • Temel Yaşam Becerileri

Branş Derslerimiz:

 • Beden Eğitimi
 • Dans
 • Müzik
 • Ritim
 • Satranç
 • Görsel Sanatlar
 • Bilişim Teknolojileri
 • Yaratıcı Drama
 • Cimnastik
 • Maker-Kodlama
 • Rehberlik
 • İngilizce
 • Halk Oyunları

Branş derslerimiz ile öğrencilerimize sanatsal ve kültürel değerlere ait kazanımları edinmelerinin yanı sıra onların hayatı anlamalarını, kendilerini ve yaratıcı düş güçlerini ifade edebilmelerini ve geliştirmelerini sağlamayı hedefleriz.

Öğrencilerimizin branş dersleri ile sanatın hemen hemen her dalını tanıyıp sevmeleri; estetik, hareket ve düşünme yolu ile sanattan zevk almaları anaokullarımızın vazgeçilmezidir.