İngilizce Dil Edinimi

İELEV Okullarında öğrencilerimiz İngilizce ile anaokulu 5 yaş grubunda tanışırlar. İngilizce müfredat, öğrencilerimizin dili tanımaları, sevmeleri ve dili günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri için özel olarak alanında uzman öğretmenler tarafından dünyada kabul görmüş standartlara göre hazırlanır. İnglizce öğretim programımıza critical thinking (eleştirel düşünme), communication (iletişim), collaboration (iş birliği) ve creativity (yaratıcılık) gibi 21. yüzyıl becerileri de entegre edilmiştir.