İELEV Özel Lisesi Tanıtım Günü’ne Kayıt için Tıklayınız

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Büyümenin en hızlı olduğu ve yoğun dönmelerinden biri olan okul öncesi yıllarda çocuklarımızın gelişim süreçleri sistematik olarak takip edilir. Sistematik takip sonucunda çocuğa ilişkin güçlü yanlar ve gelişime açık yanlar belirlenir.

Elde edilen veriler değerlendirildikten sonra öğrencimizin desteklenmesi amacıyla,

  • Sınıf öğretmenleri ile gerekli bilgiler paylaşılır ve görüş alışverişinde bulunulur.
  • Ailelere gerekli bilgiler verilerek gereksinim duyulan konularda işbirliği sistemleri kurulur.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik anlayışımızın temelini gelişimsel ve önleyici rehberlik uygulamaları oluşturur. Sosyal ve duygusal gelişim, öğrenmeye yönelik tutum ve davranışlar, okul olgunluğu; motor, sözel, bilişsel beceriler bireysel farklılıklar gözetilerek pedagojik bakış açısıyla takip edilir.

Birimimizin hizmetleri, çocuklarımızın okula uyum sağlama sürecinde onları desteklemenin yanı sıra anne babalara destek vermeyi de kapsar. Eğitim-öğretim süresince tanıma, fark etme, destekleme, önleme ve sorun çözmeye yönelik paylaşımlarla sürer.