Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik (PDR)

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik anlayışımızın temelini gelişimsel, önleyici ve destekleyici rehberlik uygulamaları oluşturur. Öğrencilerimizin sosyal-duygusal, davranışsal ve akademik gelişim alanları rehberlik birimi tarafından sistematik olarak takip edilir; ihtiyaçlar doğrultusunda desteklenir.

Rehberlik çalışmalarında sadece zorluk yaşayan öğrencilerin değil, tüm öğrencilerin gelişimi esas alınmaktadır. Öğrencilerimizin gelişimi, bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları dikkate alınarak desteklenmektedir.

Öğrencilerimizin duygusal, akademik ve sosyal gelişim düzeyleri;  bireysel görüşmeler, gözlemler, sınıf çalışmaları, branş ve sınıf öğretmenleriyle yapılan değerlendirmeler ışığında disiplinlerarası iş birliğiyle takip edilir.    

Birimimizin hizmetleri, öğrencilerimizi desteklemenin yanı sıra ebeveynlere destek vermeyi de kapsar. Eğitim öğretim süresince ebeveynlerle şeffaf iletişim ve iş birliği sağlanır. Öğrencimizin faydası gözetilerek öğretmenlerle iş birliği içinde tanıma, destekleme, önleme ve sorun çözmeye yönelik paylaşım ve yönlendirmeler yapılır.

Kariyer ve Yaşam Becerileri Ofisimizin çatısı altında gerçekleştirilen KAYAB TALKS etkinliklerinde, güncel konularla ilgili alanında uzman kişilerle velilerimize söyleşi ve seminerler düzenlenmektedir. 

Pedagoji Okulu etkinliklerinde ise velilerimizle sene boyunca, süreli grup ve farklı seminer çalışmalarıyla bir araya gelinir. Pedagoji Okulu etkinliklerinin bir bölümü okul psikolojik danışmanları tarafından yapılırken bir bölümü ise alanında uzman konuklarımız tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerle velilerimize, ebeveynlik sürecindeki yolculuklarında etkili ve farklı yol haritaları sunmak hedeflenmektedir.

Okulumuzda uygulanan İkinci Adım Programı, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi koordinasyonunda (4 yaş), ana sınıfı (5 yaş) düzeyinde sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir. İkinci Adım Programı, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemeyi, olumlu bir sınıf ve okul iklimi yaratmayı, bu sayede öğrenme ortamını da öğrenciler için verimli kılmayı hedefleyen yapılandırılmış ve önleyici bir programdır. Bu program sayesinde öğrenciler uygulamalı etkinliklerle hem kendilerinin hem de diğer arkadaşlarının duygularını anlayabilme, herhangi bir duruma başkasının bakış açısından bakabilme, kaygı ve öfke gibi güçlü duygular içerisindeyken sakin kalabilme ve problem çözme gibi becerilerini geliştirmektedirler.

Ayrıca öğrencilerin duygusal ve sosyal gelişimlerini destekleyici sınıf rehberliği çalışmaları, yıllık rehberlik etkinlikleri programı dâhilinde düzenlenir. Bu kapsamda oryantasyon çalışmaları, öz-denetim, duygu yönetimi, öfke kontrolü, zorbalıkla baş etme, kişisel sınırlar, karar verebilme becerileri, bilinçli ve dengeli teknoloji kullanımı vb. konularda sınıf çalışmaları yürütülür. Bu çalışmalar planlanırken disiplinlerarası  iş birliği esas alınır.

Eğitim öğretim yılının ikinci döneminde tüm ana sınıfı öğrencilerinin ilkokul birinci sınıf için gelişimsel ve akademik hazır oluşluk durumunu belirleme amaçlı okul olgunluğu çalışmaları yürütülür. Yapılan çalışmaların ardından öğrenci velisiyle bilgi paylaşımı  yapılarak gerekli yönlendirmeler sağlanır.

Ana sınıfından birinci sınıfa geçen öğrencilerin duygusal ve akademik hazırlığını güçlendirmek için okulumuzda “İlkokula Merhaba” isimli oryantasyon programı uygulanır. Öğrencilerimiz sınıf, rehber ve branş öğretmenleri liderliğinde çeşitli grup çalışmalarıyla iş birliği, iletişim becerileri ve problem çözme becerilerini ekip olarak hareket ederek deneyimler.

Her ay düzenli olarak çeşitli temalarla ilgili hazırlanan rehberlik bültenleri velilerimize e-posta aracılığıyla gönderilir.