İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu / İlkokulu Online Tanıtım Formu için Tıklayınız

Değerlendirme

Eğitim-öğretim yılı süresince öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen becerilerin öğretmenlerce değerlendirilmesi sonrasında düzenlenen Gelişim Raporları ocak ve haziran aylarında velilerimizle paylaşılarak velilerimizin, çocuklarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

Bireysel veli görüşmeleri her çeyrek dönemde olmak üzere yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Veli görüşmelerinde öğrencilerle ilgili görüşler, okul olgunluğuna ilişkin değerlendirmeler her döneme özel olarak hazırlanan raporlar eşliğinde velilerimizle paylaşılır. Her öğrenci kendi gelişim süreci içerisinde takip edilerek değerlendirilir. Bu görüşmelerde bireysellik ve gizlilik esastır.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®