Değerlendirme

Eğitim-öğretim yılı süresince öğrencilerimize kazandırılması hedeflenen becerilerin öğretmenlerce değerlendirilmesi sonrasında düzenlenen gelişim raporları ocak ve haziran aylarında velilerimizle paylaşılarak velilerimizin, çocuklarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır.

Bireysel veli görüşmeleri her çeyrek dönemde olmak üzere yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Veli görüşmelerinde öğrencilerle ilgili görüşler, okul olgunluğuna ilişkin değerlendirmeler her döneme özel olarak hazırlanan raporlar eşliğinde velilerimizle paylaşılır. Her öğrenci kendi gelişim süreci içerisinde takip edilerek değerlendirilir. Bu görüşmelerde bireysellik ve gizlilik esastır.