Anaokullarımızda uygulanan eğitim programı MEB Okul Öncesi Eğitim Programına ek olarak, dünyada geçerliliği kanıtlanmış zengin eğitim yaklaşımlarından oluşan her yaş grubuna özel olarak hazırlanan eklektik bir programdır. Öğrenci kazanımlarının tüm etkinliklere taşınması sağlanır ve uygulamalarda bireysel farlılıklar daima göz önüne alınır. Öğrencilerimizin sorgulayarak, planlayarak, keşfederek ve eğlenerek öğrenmeleri esas alınır. Program içeriği temalardan oluşmakta ve bu temalar farklı yaş gruplarına uygun olarak belirlenip uygulanmaktadır.

Yaşayan Değerler Eğitimi Programı ile anaokullarımızda yıl boyunca, öğrencilerimizin farklı değerlerin üzerinde derinlemesine düşünmelerine ve kendi düşüncelerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarla yardımlaşma, kardeşlik, dayanışma, saygı, sevgi, hoşgörü, işbirliği ve sorumluluk bilincini öğrencilerimize yaşatan etkinlikler düzenlenir.

İELEV Anaokulları öğrencilerimiz,  yürüttükleri bu etkinliklerle değerleri temel alan atmosferde sosyal açıdan bilinçli seçimler yapabilmeyi öğrenerek karşılıklı saygı ve özene dayanan olumlu, güvenli bir çevrede güç kazanarak büyürler.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®