Anaokullarımızda uygulanan eğitim programı MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’na ek olarak, dünyada geçerliliği kanıtlanmış zengin eğitim yaklaşımlarından oluşan her yaş grubuna özel olarak hazırlanan eklektik bir programdır. Öğrenci kazanımlarının tüm etkinliklere taşınması sağlanır ve uygulamalarda bireysel farklılıklar daima göz önüne alınır. Öğrencilerimizin sorgulayarak, planlayarak, keşfederek ve eğlenerek öğrenmeleri esas alınır. Program içeriği temalardan oluşur ve bu temalar farklı yaş gruplarına uygun olarak belirlenip uygulanır.

Erken Okuryazarlık- Fonoloji Etkinlikleri

Eğitim programımızın temel taşlarından biri olan, okuma yazma çalışmalarının başlangıcı olarak fonoloji- ses farkındalığı çalışmaları; programımızda yer almaktadır. Öğrencilerimizin erken okuryazarlık becerilerini desteklemek, onları okuma-yazma sürecine hazırlamak ve sesli harfleri öğreterek okuma yazma farkındalıklarının artmasını sağlarız..

Yaşayan Değerler

Yaşayan Değerler Eğitimi Programı ile İELEV Anaokullarımız’da yıl boyunca, öğrencilerimizin farklı değerlerin üzerinde derinlemesine düşünmelerine ve kendi düşüncelerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapılır. Yapılan çalışmalarla yardımlaşma, kardeşlik, dayanışma, saygı, sevgi, hoşgörü, iş birliği ve sorumluluk bilincini öğrencilerimize yaşatan etkinlikler düzenlenir.

İkinci Adım Etkinlikleri

Öğrencilerimizin öğrenmeyi ve diğer arkadaşlarıyla iletişim kurarak anlaşmalarını sağlamak amacıyla okulumuzda İkinci Adım eğitim programı kullanılır. Bu süreçte öğrencilerimiz okul ve yaşama hazır olmalarını sağlamak amacıyla empati, duygu yönetimi, problem çözme ve çeşitli öğrenme becerilerini kazanmış olurlar.

Fen- Matematik ve Erken STEAM Etkinlikleri

Öğrencilerimiz ile çocukların bulunduğu her yerde onları bilimin eğlenceli yüzüyle tanıştırmak, merak uyandırmak ve buradan aldıkları keyif yardımıyla bilime olan ilgilerini arttırmak için okulumuzda fırsatlar yaratırız. Etkinliklerimizdeki amacımız, tüm alanlarda matematiksel düşünme becerisinin temellerini oluşturur.

Akıl Oyunları

Grup çalışması sayesinde sırasını bekleme, yönerge takip etme, sabretme, stratejik düşünme, iletişim becerilerini geliştirme, kazanma ve kaybetme duygularını yönetme, dürtü kontrolünü sağlamak amacıyla uygularız.

Çocuklarla Felsefe ve Düşünme Becerileri Etkinlikleri

Öğrencilerimizin düşünmeyi, eşleşip konu hakkında paylaşım yapmayı, iletişim kurma becerilerini ve farklı bakış açıları geliştirmelerini sağlamak amacıyla belli bir konu üzerinde yoğunlaşmalarını hedefleriz. Felsefe ve düşünme becerileri etkinlikleri ile öğrencilerimiz yaratıcı düşünme becerileri gelişerek öğrendiklerini ifade edebilme yollarını keşfederler.

Sayma Zamanı

Öğrencilerimizin ritmik sayma, eşleştirme, örüntü becerilerini geliştirmeye yardımcı olması için 4 yaş grubumuzda sayma zamanı; 5 yaş grubumuzda ise 100. Gün Etkinlikleri uyguluyoruz.

Temel Yaşam Becerileri

Öğrencilerin bireysel ve sosyal becerilerini geliştiren, günü planlamasını sağlayan, kelime dağarcığını arttıran, ifade becerilerini güçlendiren etkinliğimizdir.

Günü Planlama- Çalışma- Hatırlama Zamanları

Öğrenciler okula geldiklerinde Türkçe ve Almanca öğretmenleriyle birlikte zamanı etkin kullanmak ve öz denetim becerilerini düzenlemek amacıyla gün akış kartlarını kullanarak günü planlarlar. Gün sonunda sohbet ve resim çalışması yapılarak gün sonu değerlendirme etkinliği ile öğrencilerimiz okulda yaşadıkları deneyimleri hatırlayarak birbirleriyle paylaşırlar.

Gezi ve Proje Etkinliklerimiz

Okulumuzda TEMA Vakfı iş birliği ile okul öncesi çocuklar için tasarlanan Minik TEMA eğitim programı uygulanır.  Minik TEMA eğitim programı; çocukların doğada zaman geçirmeleri, bol bol gözlem yapmaları, doğayı tanımaları ve keşfetmeleri için hazırlanan bir eğitim programıdır. Bu eğitim programını konularımıza dahil ederek öğrencilerimize topraklarımızı tehdit eden çölleşme ile mücadele edilebileceğini göstermeyi, toprağa sahip çıkmayı, bakış açısı geliştirmeyi, koruyucu çözümler üretmeyi, ağaçlandırma yapmayı, doğal varlıkları korumayı ve bu mücadelenin bir parçası olmayı hedefleriz. Bu doğrultuda öğrencilerimize, EKO Okul projesine destek vererek çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olmaları yönünden farkındalık kazandırırız.

Öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmeleri, çevrelerini keşfetmeleri, araştırmaları, inceleme yapmalarını sağlayarak;  temalara uygun olarak alan gezilerine yer veririz.

Yaptığımız gezi ve etkinliklerle gelenekselleşen “Bir İstanbul Masalı” sunumu ve sergisi ile proje çalışmalarımızı gerçekleştiririz. 

Öğrencilerimizin karar verme ve kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu almalarını, yapabildiklerini görmelerini, gelişimsel olarak kendi içlerindeki gelişmeyi fark etmelerini, topluluk karşısında kendilerini rahatça ifade edebilmelerini hedeflediğimiz portfolyo sunumları 2. dönem sonunda yapılmaktadır. Portfolyo dosyası öğrencimizin kendi çalışmalarını değerlendirmesini içerir.

Araştırma Duvarı Etkinlikleri

Öğrencilerimizde merak duygusu uyandırmak, gözlem yapmak, keşfetme becerilerini geliştirmek ve nasıl araştırma yapılacağını fark ettirmek adına yıl boyunca aralıklarla uygularız. 

Barış Merdiveni

Etkili iletişim ve empati becerilerini geliştirmek ve İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı değerlerini öğrencilerimize benimsetmek; dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek için kullandığımız etkili bir yöntemdir.

İELEV Anaokulları öğrencilerimiz, yürüttükleri bu etkinliklerle, değerleri temel alan atmosferde sosyal açıdan bilinçli seçimler yapabilmeyi öğrenerek karşılıklı saygı ve özene dayanan olumlu, güvenli bir çevrede güç kazanarak büyürler.