İELEV Özel Anaokulları’nda dil edinimi programı, erken yaşta dil ediniminin kalıcı öğrenmeyi sağladığı göz önünde bulundurularak bir Türkçe ve bir Almanca öğretmeniyle sınıflarda eş zamanlı olarak uygulanır. Bu sistemle öğrenciye sadece dil öğretmek yerine onun bu dili kullanabileceği ortamlar yaratılır. Böylece öğrenciler Almancayı doğal akışı içinde öğrenir ve etkin olarak kullanırlar.

Almanca öğretim sürecinde kültürlerarası ve iletişimsel öğrenme becerilerinin yanı sıra dinleme ve anlama yetkinliklerini destekleyecek etkinlikler düzenlenir. Verilen yönergeyi anlayıp tepki vermeye yönlendirme, öğrenilen sözcük ve kavramların kullanılması, doğal öğrenme ortamı oluşturarak dili sevdirmek ve kulak dolgunluğunu artırmak hedeflenir. 

Çift dilli eğitim programımız, MEB tarafından belirlenen kazanımlar temel alınarak disiplinlerarası ve yaş gruplarına uygun olacak şekilde eş zamanlı olarak uygulanır.