Aday Öğrenci Takip Sistemimize Kayıt için Tıklayınız.

İELEV Özel Anaokulları’nda program, erken yaşta dil ediniminin kalıcı öğrenmeyi sağladığı göz önünde bulundurularak bir Türk ve bir Alman Öğretmen ile sınıflarda eş zamanlı olarak uygulanır. Bu sistem ile öğrenciye sadece dil öğretmek yerine onun bu dili kullanabileceği ortamlar yaratılır. Böylece öğrenciler Almanca’yı doğal akışı içinde öğrenir ve etkin olarak kullanırlar. 

Almanca öğretim sürecinde kültürlerarası ve iletişimsel öğrenme becerileri, dinleme ve anlama becerilerini destekleyecek etkinlikler, imitasyon yolu ile verilen yönergeyi anlama, tepki vermeye yönlendirme, öğrenilen sözcük ve kavramların kullanılması, doğal öğrenme ortamını oluşturarak dili sevdirmek ve kulak dolgunluğunu arttırmak hedeflerimiz arasındadır. 

Çift dilli eğitim programımız, MEB tarafından belirlenen kazanımlar temel alınarak disiplinlerarası ve  yaş gruplarına uygun olacak şekilde eş zamanlı olarak uygulanır.