Öğretmenler

Kadromuz, üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği bölümlerinden mezun olmuş; mesleğinde en iyiye ulaşmayı hedeflemiş adaylar arasından seçilmiş, Türk ve anadili Almanca olan öğretmenlerden oluşmaktadır. Görsel Sanatlar, müzik, spor ve satranç gibi özel aktiviteler ilgili alanlarda yüksek öğrenim görmüş branş öğretmenleri tarafından yürütülür. Her sınıfın öğretmenleri programı Türkçe ve Almanca olarak eş zamanlı uygular.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®