Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Dr. Seda Çelik Teker ‘90 - Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Gökhan Uzgören ‘71 - Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Gediz Cürgül ’96 - Genel Sekreter

Volkan Kurt ’88 - Muhasip Üye

Can Eren ‘82 - Üye

Serdar Sumay ‘94 - Üye

İdil Şanal ‘96 - Üye

Prof. Dr. Serhat Koloğlugil ‘98 - Üye

Doç. Dr. Elif Posos Devrani ‘99 - Üye

Av. Zeynep Erverdi ‘00 - Üye

Hale Yılmaz Akçay ‘02 - Üye