Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Selim Serdar Sumay ’94
(Başkan)

Bülent Alkanlı ’88
(Başkan Yardımcısı)

Hale Yılmaz Akçay ’02
(Genel Sekreter)

Ali Koramaz ’83
(Muhasip Üye)

Ahmet B.Argun ‘85
(Üye)

Dr. Hacer Ayşen  Yavru ’79
(Üye)

Cavit Akşehirlioğlu ’75
(Üye)

Şakir İşçi ’75
(Üye)

Ömer Paşalıoğlu ’82
(Üye)