Değerlerimiz

İstanbul Erkek Lisesinin Sarı Siyah geleneğinde ve çizgisinde sürekli gelişimi ilke ediniriz. İELEV Okulları öğrenci, öğretmen ve çalışanları olarak sahip olduğumuz değerleri gönülden benimseriz.

Sarı Siyahlı olmayı hissetmek, kuruma yürekten bağlılık, yardımlaşma ve dayanışma bilincini de beraberinde getirir.

 • Akademik mükemmelliği hedefleyen,
 • Bilimselliği odak noktasında tutan,
 • Mücadele ruhuna sahip, adil,
 • Çağdaş ve ulusal kültürüne sahip çıkan,
 • Saygılı, yardımsever, farklılıkların zenginliğinin bilincinde
 • Dürüst, yardımsever ve bilinçli bir gençlik yetiştirmenin değerlerimize sahip çıkarak başarılacağına inanırız.
 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®