Eğitim İlkelerimiz

  • Yaparak- yaşayarak öğrenme,
  • Öğrenci merkezli eğitim,
  • Eğitimi uluslararası programlarla destekleme,
  • Bilgilerin içselleştirilmesi,
  • Analiz-sentez yeteneğinin kazandırılması,
  • Yararlı hobiler edinilmesi,
  • Yetenek ve yaratıcılıkların ortaya çıkarılması,
  • Öğrencilerde araştırma merakı uyandırılması,
  • Okul ile günlük yaşam arasında sağlıklı bağlar kurulması.