Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat ile ileri düzeyde iki yabancı dil

İELEV Özel Lisesi, Türkiye’de hem Almanca hem de İngilizce Hazırlık sınıfları ile her iki dilde eğitim veren ilk ve tek lisedir. İngilizce ve Almanca hazırlık sınıflarında ağırlıklarına göre 20+8 saat, sonraki sınıflarda 6+6 saat dağılımına göre uygulanmaktadır.

Bunun nedeni, Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat Diploması alabilmesi için her öğrencinin bazı branş derslerini Almanca, bazılarını ise İngilizce alma zorunluluğu olmasıdır. 9. Sınıftan itibaren branş dersleri, MEB ve GIB Diploma Programı çerçevesinde Türkçe, Almanca ve İngilizce yürütülmektedir. 

İELEV, tüm dünyada, müfredatını üç dil (Türkçe, Almanca, İngilizce) üzerine kurgulayan tek lise olma özelliğini taşımaktadır.