Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat ile ileri düzeyde iki yabancı dil

İELEV Özel Lisesi, Türkiye’de hem Almanca hem de İngilizce Hazırlık sınıfları ile her iki dilde eğitim veren ilk ve tek lisedir. İngilizce ve Almanca hazırlık sınıflarında ağırlıklarına göre 20+8 saat, sonraki sınıflarda 6+6 saat dağılımına göre uygulanmaktadır.

Bunun nedeni, Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat Diploması alabilmesi için her öğrencinin bazı branş derslerini Almanca, bazılarını ise İngilizce alma zorunluluğu olmasıdır. 9. Sınıftan itibaren branş dersleri, MEB ve GIB Diploma Programı çerçevesinde Türkçe, Almanca ve İngilizce yürütülmektedir. 

İELEV, tüm dünyada, müfredatını üç dil (Türkçe, Almanca, İngilizce) üzerine kurgulayan tek lise olma özelliğini taşımaktadır.

Tanıtım Günleri için Tıklayınız.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®