Deutsches Sprachdiplom alma olanağı İELEV’de

DSD (Deutsches Sprachdiplom); dünya çapında 14-19 yaş aralığında Almanca öğrenimi gören öğrencilerin her yıl katıldıkları ve Almanca dil yeterliliklerini kanıtladıkları; Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki üniversitelere ya da Studienkolleg’lere (Üniversite Hazırlık Okulları) başvurabildikleri sınav sistemidir.

Alman Devletinin yabancı ülkelerde Almanca eğitim veren okulları koordine eden resmi dairesi ZfA (Zentralstelle für Auslandschulwesen), Almanya dışında 3 ana programı -Abitur, GIB ve DSD – destekler ve bu programların uygulanmasında yardımcı olur.  Almanya Kültür Bakanlığı, DSD sınavlarını Almancanın yabancı dil olarak sınandığı tek okul sınavı olarak kabul etmektedir.

2015 yılında İELEV Okulları olarak DSD sınavlarını verme iznini elde ettik.

Öğrencilerimizin iki basamaklı gerçekleşen DSD sınavlarına katılımını, 9 ve 11. sınıflarda gerçekleştiriyoruz.
9. sınıfta öğrencilerimizin gireceği “DSD I” sınavı sonucunda B1 seviyesini alabilen öğrencilerimiz, Deutsches Sprachdiplom I’e (Almanca Dil Yeterlilik Sertifikası I) sahip olarak Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki Studienkolleg’lere (Üniversite Hazırlık Okulları) başvurabileceklerdir.

11. sınıfta öğrencilerimizin gireceği “DSD II” sınavında C1 seviyesini alabilen öğrencilerimiz, Deutsches Sprachdiplom II’ye (Almanca Dil Yeterlilik Sertifikası II) sahip olarak Almanya, Avusturya ve İsviçre’deki üniversitelere başvurabileceklerdir.

Tanıtım Günleri için Tıklayınız.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®