DP Haberleri

18.2.2019
Lise Öğrencilerimiz, Rolf Ixmeier Eşliğinde IB Çalıştayı ve DFU Eğitiminde

Deneyimli bir yurtdışı eğitmeni, examiner (sınav uygulayıcısı) ve mentör olan Rolf Ixmeier ile iki günlük bir çalıştay gerçekleştirdik. Çalıştayımız kapsamında DFU (Deutsch als Fremdsprache / Almanca anlatımlı dersler) ve GIB biyoloji dersinin değişik konularını hem meslektaşlarımız hem de öğrencilerimiz ile ele aldık. Programın bir parçası olan 11. sınıf öğrencilerimiz, Biyolojide Bireysel Araştırma (IA) adlı atölye çalışmasına katıldılar. Bu çalışmada IA'nın kriter ve öncelikleri, bazı örneklerle tartışıldı. Ayrıca öğrencilere planlama ve metodoloji ile ilgili ipuçları verildi. 12. sınıf öğrencilerimiz ise Almanya Büyükelçiliği Okulu Ernst-Reuter Schule Ankara’dan gelen öğrencilerle Biyolojide IB Sınavına Hazırlık atölyesine katıldı. Atölyenin odağı, örnek sorular üzerinden gidilerek soru çözme prosedürleri ve önerilen çözüm yöntemleri idi. Atölye, sınava hazırlanmak için farklı yolların tartışılması ile sona erdi. Almanca anlatımlı derslerden (DFU) sorumlu meslektaşlarımız; Almanya Büyükelçiliği Okulu Ernst-Reuter Schule Ankara, ALEV ve ALKEV Okullarından gelen meslektaşlarımız ile öğleden sonraları IB'de DFU ve biyoloji dersi konularında atölyeler gerçekleştirdi. Ana dili Almanca olmayan öğrenciler ile ders işleyişi; DFU ve IB için didaktik ve metodolojik ilkeler ele alındı. Böylece bazı yöntemleri ve kullanılabilecek malzemeleri örneklerle göstermek de mümkün oldu. Meslektaşlarımız ile yaptığımız bu çalışmalar ve iş birliği, mesleki fikir alışverişi için bizlere iyi bir fırsat sunmuş oldu.

26.4.2018
Best Practice GIB Exchange Among German IB Schools in Turkey

İelev GIB DP candidates have been hosting eight GIB DP candidates from the Privatschule der Deutschen Botschaft – Ernst Reuter Schule in Ankara for three days in April. IB DP coordinators and IB DP CAS coordinators of both schools have been initiating this exchange. This has been the very first visit of its kind and both schools are hoping to intensify their collaboration. There are numerous opportunities for collaboration as both schools are German GIB schools. ‘’We know how to learn independently and with others’’ as stated in the IB Learner Profile best describes this first get together. The IB candidates exchanged their learning experiences in CAS and are planning to collaborate further in this IB field. They will learn to broaden their local perspectives towards regional perspectives and further towards global perspectives to improve the world we live in. The GIB candidates at ielev özel lisesi are looking forward to visit their counterparts in Ankara in September. Best Practice GIB-Austausch unter deutschen IB-Schulen in der Türkei İelev GIB-DP-Kandidaten haben im April für drei Tage acht GIB-DP-Kandidaten aus der Privatschule der Deutschen Botschaft - Ernst Reuter Schule in Ankara empfangen. Die IB DP-Koordinatorinnen und IB DP-CAS-Koordinatorinnen beider Schulen haben diesen Austausch initiiert. Dies war der allererste Besuch seiner Art und beide Schulen hoffen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren. Hierzu gibt es zahlreiche Möglichkeiten, da beide Schulen nicht nur Deutsche Schulen, sondern auch deutsche IB-Schulen sind. '' Wir wissen, wie man selbständig und mit anderen lernt '' aus dem IB Lerner Profil beschreibt am besten dieses erste Zusammenkommen. Die IB-Kandidaten tauschten ihre Lernerfahrungen in CAS (Creativity Activity Service) aus und planen eine weitere Zusammenarbeit in diesem IB-Bereich. Sie lernen, ihre lokalen Perspektiven auf regionale Perspektiven und weiter auf globale Perspektiven zu erweitern, um schließlich die Welt, in der wir leben, zu verbessern. Die GIB-Kandidaten von ilev özel lisesi freuen sich schon jetzt darauf, ihre Gaeste in Ankara im September zu besuchen. Türkiye'deki Alman IB okulları arasındakien iyi uygulama GIB değişimi İELEV GIB-DP adayları, Nisan ayında üç gün boyunca Ankara'dakiAlmanya Büyükelçiliği ÖzelOkulu Ernst-Reuter-Schule'dansekiz GIB-DP adayına ev sahipliği yaptı. Her iki okulun IB DP koordinatörleriveIB DPCAS koordinatörleri bu değişimibaşlattılar. Bu ziyaret bu türden bir ilk oldu ve her iki okul da işbirliklerini yoğunlaştırmayı umuyor.Her iki okul da Alman GIB okuluolduğundanişbirliği için çok sayıda fırsat doğmaktadır. Bu ilk buluşmayı en iyi IB Öğrenen Profili'nde belirtildiği gibi"Bağımsız ve başkalarıyla birlikte nasıl öğreneceğimizi biliyoruz’’tanımlamaktadır.IB adayları, CAS'daki öğrenme deneyimlerini paylaştılar ve bu IB alanında daha fazla işbirliği yapmayı planlıyorlar. Yerel perspektiflerini bölgesel perspektiflere doğru genişletmeyi ve içinde yaşadığımız dünyayı iyileştirmek için küresel perspektiflere doğru ilerlemeyi öğrenecekler. İELEV Özel Lisesi'ndeki GIB adayları, Eylül ayında Ankara'dakiarkadaşlarınıziyaret etmeyi dört gözle bekliyorlar.