JMUN (Junior Model United Nations)

Birleşmiş Milletler Kurulunun bir simulasyonu olan JMUN, dünyada birçok ülkede prestijli okullarda düzenlenen, kullanılan dilin İngilizce olduğu, 2-3 gün süren toplantılardır. Öğrencilerimiz; uluslararası münazara platformunda konuşma, tartışma, problem çözme gibi becerileri kullanarak kendilerini geliştirmekte ve okulumuzu başarıyla temsil etmektedirler.  7 ve 8.sınıf öğrencilerinden oluşan JMUN Kulübü öğrencileri, Mart 2018 tarihinde Koç Okullarında gerçekleşen JMUN etkinliğine katıldılar. Etkinlik kapsamında öğrencilerimiz Almanya’yı temsil ederek gündemdeki sorunlara çözümler sundular.

Foto Galeri

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®