3.3.2020

Hayat Okulu: Dur, Düşün, Söyle, Hareket Et! Ürün Oluşturma Etkinliği

İELEV Özel Ana sınıfı öğrencilerimize Hayat Okulu projesi kapsamında Dur, Düşün, Söyle, Hareket Et! temasına dair sunum, oyun ve drama etkinlikleri yapılmıştı. Bu etkinliklerdeki amacımız, davranışların dürtüsel olmasının getirdiği genelgeçer görgü kurallarına dair eksiklikleri gidermekti. 3 Mart 2020 tarihinde ana sınıfı öğrencilerimizle aynı temaya dair ürün oluşturma etkinlikleri yapıldı. Etkinlik içeriği PDR, Fen ve Ana sınıfı Bölümü tarafından belirlendi. Proje ekibi ve ana sınıfı öğretmenlerinin yönlendirmesiyle öğrencilerimiz, gruplar hâlinde temaya dair afiş hazırladılar. Afişler okulumuzda sergilenecek. Öğrencilerimizin yaratıcı dünyalarından çıkan ürünlerin temanın içselleştirilmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz.


Foto Galeri