Toplam: 172
2.7.2021
4. Sınıf Öğrencilerimiz Telafi Haftasını Tamamladılar

İELEV Özel 125. Yıl İlkokulu 4. sınıf öğrencilerimiz; oyun tasarlama, masal oluşturma, Kendeku, bilim atölyesi ve anlık görev etkinlikleriyle telafi haftasını tamamladılar. İzleme etkinliği ile öğrencilerimiz, origami hakkında izledikleri videoda yer alan kuğuyu yapmaya çalıştılar. Açıklama, yönerge ve yardım olmadan yalnızca izledikleriyle ortaya bir ürün çıkarmaya çalışmaları öğrencileri zorlarken dikkatle izlemeleri gerektiğini ve aşamaların ne kadar önemli olduğunu fark ettiler. Oyun tasarlama etkinliğinde grup çalışması yaparken bir oyunun aşamalarını belirlemek; birbirlerinin fikirlerine saygı duymanın, zaman yönetiminin ve materyal paylaşımının önemini fark etmelerini sağladı. Yaratıcılıklarını kullanarak ve anlam bütünlüğüne dikkat ederek sınıf masallarını oluştururken masalın sonunu bireysel olarak tamamlamaları kendi gelişimlerini görmelerini sağladı. Öğrencilerimiz, okul bahçesindeki futbol ve basketbol sahalarının çevresini ve alanını ölçmek için kendilerine verilen ipi kullandılar. Etkinliğin açık alandaki kısmı tamamlandıktan sonra sınıfta ipin uzunluğu ile ilgili bilgi verilerek ölçümlerini netleştirmeye çalıştılar. Öğrenciler; standart ölçme aracı, çevre ve alan ölçme konuları arasındaki bağlantıyı görsel olarak kavradılar. Zekâ ve mantık oyunu olan Sudoku ile dört işlem becerisini birleştiren Kendeku oyununu oynayarak sayı - işlem bağlantısını pekiştirdiler. Bilim atölyesinde öğrencilerimiz, verilen elektrik devre elemanlarını kullanarak video eşliğinde basit elektrik devresi kurmaya çalıştı. Bu çalışma sırasında devrede ortaya çıkabilecek sorunları, devreyi kurarken fark ederek bu sorunlara çözümler üretmeye çalıştılar. Böylelikle teorik bilgilerini kullanarak konuyla ilgili pratik çözümler üretmek için paylaşımda bulundular. Anlık görev etkinliğinde kendilerine verilen belirli sayıdaki malzemeleri kullanarak ders sırasında verilen "anlık görevi" belirli süre içerisinde yerine getirmeye çalışan öğrencilerimiz hayal etme, tasarlama, el becerilerini kullanma, zaman yönetimi gibi alanlarda gelişim gösterdiler. Anlık görevin sonunda ölçümler yaparak tasarımlarını test ettiler. Öğrencilerimiz tüm etkinlikleri STEM ders planına uygun olarak tamamladı.

Toplam: 172