Her zaman birlikteyiz...

Okulumuzun kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Okul Aile Birliğimiz yıllar boyunca okul ile aileler arasında köprü olmayı sağlayarak, okul içi ve okul dışı çalışmalara destek vererek, okulun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Tüm velilerimiz, Okul Aile Birliğinin doğal üyeleridir. Her eğitim yılının başında seçimle oluşan yönetim kurulu, sınıf temsilcileri ile zenginleşir. İELEV çatısı altında Anaokulu Okul Aile Birliği, kurum misyonumuzun önemli bir öğesini oluşturan “sosyal sorumluluk” anlayışının destekçisidir. Bu amaçla diğer okullarımızın Okul Aile Birlikleri ile ortak çalışmalar da yürütür.

2022-2023 Yılı Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Görev Dağılımı:

Yönetim Kurulu (Asil)

Çiğdem AKSOY - Başkan
Banu AYDIN - Başkan Yardımcısı
Selin YAZGAN - Sayman
Yeliz ABLAK - Yazman
Boran UZUN - Üye

Yönetim Kurulu (Yedek)

Ceren Ekinci TAHSİLDAROĞLU
Selin Sözer KAYAR
Deniz Ülkümen ÇIĞRI

Denetleme Kurulu

Baran LÜLECİ
Aynur ATALIK