Okul Aile Birliği

Her zaman birlikteyiz...

Okulumuzun kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Okul Aile Birliğimiz yıllar boyunca okul ile aileler arasında köprü olmayı sağlayarak, okul içi ve okul dışı çalışmalara destek vererek, okulun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Tüm velilerimiz, Okul Aile Birliğinin doğal üyeleridir. Her eğitim yılının başında seçimle oluşan yönetim kurulu, sınıf temsilcileri ile zenginleşir. İELEV çatısı altında Anaokulu Okul Aile Birliği, kurum misyonumuzun önemli bir öğesini oluşturan “sosyal sorumluluk” anlayışının destekçisidir. Bu amaçla diğer okullarımızın Okul Aile Birlikleri ile ortak çalışmalar da yürütür.

2020 - 2021 İELEV Özel Ortaokulu Okul Aile Birliği Üyeleri

Yönetim Kurulu Asil Üye

Başkan: Hale Yılmaz Akçay 
Başkan Yrd.: Dicle Yücelen
Muhasip Üye: Ebru Oral
Yazman Üye: Berfin Demirbilek
Üye: Burcu Erciyas

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Özden Güven Aşuroğlu
Şima Aydın
Sanem Kulak Gökçe
Didem Heptürk
Berrin Amaç

Denetim Kurulu

Asil Üye: Şebnem Küçük
Yedek Üye: Dilek Gündüz Buday