Okul Aile Birliği

Her zaman birlikteyiz...

Okulumuzun kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Okul Aile Birliğimiz yıllar boyunca okul ile aileler arasında köprü olmayı sağlayarak, okul içi ve okul dışı çalışmalara destek vererek, okulun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Tüm velilerimiz, Okul Aile Birliğinin doğal üyeleridir. Her eğitim yılının başında seçimle oluşan yönetim kurulu, sınıf temsilcileri ile zenginleşir. İELEV çatısı altında Anaokulu Okul Aile Birliği, kurum misyonumuzun önemli bir öğesini oluşturan “sosyal sorumluluk” anlayışının destekçisidir. Bu amaçla diğer okullarımızın Okul Aile Birlikleri ile ortak çalışmalar da yürütür.

2019 - 2020 İELEV Özel Ortaokulu Okul Aile Birliği Üyeleri

Yönetim Kurulu Asil Üye

Başkan: Hale Yılmaz Akçay 
Başkan Yrd.: Burcu Erciyas
Muhasip Üye: Dicle Yücelen
Yazman Üye: Berfin Demirbilek
Üye: Ebru Oral

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Seher Buket Deniz
Şima Aydın
Özden Güven Aşuroğlu
Elda Biberyan
Sanem Kulak Gökçe

Denetim Kurulu

Asil Üye: Şebnem Küçük
Yedek Üye: Dilek Gündüz Buday

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®