Okul Aile Birliği

Her zaman birlikteyiz...

Okulumuzun kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Okul Aile Birliğimiz yıllar boyunca okul ile aileler arasında köprü olmayı sağlayarak, okul içi ve okul dışı çalışmalara destek vererek, okulun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Tüm velilerimiz, Okul Aile Birliğinin doğal üyeleridir. Her eğitim yılının başında seçimle oluşan yönetim kurulu, sınıf temsilcileri ile zenginleşir. İELEV çatısı altında Anaokulu Okul Aile Birliği, kurum misyonumuzun önemli bir öğesini oluşturan “sosyal sorumluluk” anlayışının destekçisidir. Bu amaçla diğer okullarımızın Okul Aile Birlikleri ile ortak çalışmalar da yürütür.

2023-2024 İELEV Özel Ortaokulu Okul Aile Birliği Üyeleri

Yönetim Kurulu Asil Üye

Tuğba KAYAN TAPAN - Başkan
Mehtap TUNCER KARAOSMANOĞLU - Başkan Yardımcısı
Şule ERDEM - Muhasip Üye
Nirva ALTUNKESER - Yazman Üye
Zeynep Merve YÜCEL - Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Talin Hermine ORTAK
Elif Rubab GÜZEL
İkbal Temel YÜKSEL
Yeliz DEMİRCİ
İlken CÜMBÜŞ

Denetim Kurulu

Tuğçe AKOVA - Asil
Zuhal DURMAZ - Yedek