Her zaman birlikteyiz...

Okulumuzun kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Okul Aile Birliğimiz yıllar boyunca okul ile aileler arasında köprü olmayı sağlayarak, okul içi ve okul dışı çalışmalara destek vererek, okulun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Tüm velilerimiz, Okul Aile Birliğinin doğal üyeleridir. Her eğitim yılının başında seçimle oluşan yönetim kurulu, sınıf temsilcileri ile zenginleşir. İELEV çatısı altında Anaokulu Okul Aile Birliği, kurum misyonumuzun önemli bir öğesini oluşturan “sosyal sorumluluk” anlayışının destekçisidir. Bu amaçla diğer okullarımızın Okul Aile Birlikleri ile ortak çalışmalar da yürütür.

2023-2024 Yılı Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu Görev Dağılımı:

Yönetim Kurulu (Asil)

Çiğdem Aksoy - Başkan
Özlem Yakut - Başkan Yardımcısı
Baran Lüleci -  Sayman
Selin Onat - Yazman
Deniz Ülkümen Çığrı - Üye

Yönetim Kurulu (Yedek)

Ceren Ekinci Tahsildaroğlu
Yasemin Durucu
Arzu Erikçi
Şirin Yüksel Kılıçturgay
Tuğba Yılmaz

Denetim Kurulu

Sezen Canım Ateş
Zeynep Alpagun Saraçoğlu