Okul Aile İşbirliği

Öğrencilerimizin gelişimini desteklemek için çift yönlü okul-aile ilişkisinin gücüne içtenlikle inanırız.

Ev ve okul arasındaki ilişkinin güçlü olması, çocuğunuzun gelişimi ve mutluluğu açısından önemlidir. Okulumuzda, bireysel veli - öğretmen toplantıları belirli aralıklarla düzenlenir. Görüşmeye sınıf, rehber ve Almanca öğretmenleri katılır. Bu toplantılarda velilerimize, öğrencimizin gelişimi hakkında ayrıntılı bilgiler verilir. Kurumumuz için gizlilik ve bireysel özelliklere saygı çok önemlidir. Bu nedenle görüşme her veli ile ayrı ayrı yapılır.

Uygulamalarımızı, duyurularımızı, rutin olarak hazırladığımız haftalık etkinlik takvimi ve okul bültenleri ile paylaşırız.