Her zaman birlikteyiz...

Okulumuzun kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Okul Aile Birliğimiz yıllar boyunca okul ile aileler arasında köprü olmayı sağlayarak, okul içi ve okul dışı çalışmalara destek vererek, okulun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Tüm velilerimiz, Okul Aile Birliğinin doğal üyeleridir. Her eğitim yılının başında seçimle oluşan yönetim kurulu, sınıf temsilcileri ile zenginleşir. İELEV çatısı altında Okul Aile Birliği, kurum misyonumuzun önemli bir öğesini oluşturan “sosyal sorumluluk” anlayışının destekçisidir. Bu amaçla diğer okullarımızın Okul Aile Birlikleri ile ortak çalışmalar da yürütür.

2023-2024 İELEV Özel 125. Yıl Anaokulu Okul Aile Birliği Üyeleri

Yönetim Kurulu (Asil)

Tuğçe HALAÇOĞLU
Hasret UĞURLU
Aslı ŞAHİNTÜRK

Yönetim Kurulu (Yedek)

Yasemin DURUCU
Ece AKBAŞ
Burcu ÇALIŞKAN SELEK

Denetleme Kurulu

Pınar CELEP
Merve GİRİŞİK