Kamera Kayıt Sistemleri Aydınlatma Metni

BİNA/TESİS GİRİŞLERİ ve BİNA/TESİS İÇERİSİNDE KİŞİSEL VERİ İŞLEME ETKİNLİKLERİ

İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI VE İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş. tarafından güvenliğin sağlanması ve işleyişin sürdürülebilmesi amacıyla, okul bina ve eklentilerinde (iç ve dış) güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti yapılmakta, misafir giriş çıkışları takibe alınmaktadır. İş bu takip ile; Anayasa, KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun kişisel veri işlemesi yapılmaktadır. Bina girişlerinde ve bina içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları, güvenilirliğini sağlamak, hizmet kalitesini arttırmak, ziyaretçilerin ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak gibi amaçlarla alınmakta ve bu amaçla veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır. 

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI VE İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş çalışanının erişimi bulunmakta ve gizlilik taahhütnamesi ile erişilen verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir. 

Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. 

Bina/tesis ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamak için kurulmuş olan güvenlik kameraları ile, kanuna ve amacına uygun bir şekilde ve Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve İlgili Mevzuatı hukuki sebebiyle, misafir giriş çıkış işlemlerinde kişisel veriler işlenmektedir. Hiçbir şekilde mahremiyet ihlali yapılmamakta, (tuvaletler gibi) güvenlik amaçları aşılmamakta, İşbu veri işlemelerinde, ilgililer, veri sorumlusu veya yetkilendirildiği kişi tarafından KVK Kanunu’nun 10. Maddesi gereğince aydınlatılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 12. maddesi gereğince kamera ile izleme faaliyetleri ile ilgili elde edilen kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için gerekli her tür idari ve teknik tedbirler alınmakta, kanunlara göre belirlenmiş ve amacını aşmayacak süre kadar saklanmaktadır. Bu kayıtlara erişim/izleme, sadece sınırlı sayıda ve gizlilik taahhüdünde bulunan şirket çalışanınca yapılmakta, ilgili veriler fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.

İSTANBUL ERKEK LİSELİLER EĞİTİM VAKFI VE İELEV EĞİTİM KURUMLARI A.Ş olarak, misafir olarak Kurumumuzun binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları gerek güvenlik, gerekse Kurumumuzun politikasının ve işleyişinin gereği kaydedilebilmekte olup, ilgili bilgiler elde edilirken kişisel veriler Kanun’a uygun olarak korunup işlenmekte, Kurumumuz nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine açılan yazılar aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri Kanun kapsamında aydınlatılmaktadırlar. Misafir giriş-çıkış takibi yapılması amacıyla elde edilen kişisel veriler; yalnızca bu amaçla işlenmekte ya da fiziki ortamda veri kayıt sistemine kaydedilmektedir.