Okul Aile Birliği

Her zaman birlikteyiz...

Okulumuzun kurulduğu ilk günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Okul Aile Birliğimiz yıllar boyunca okul ile aileler arasında köprü olmayı sağlayarak, okul içi ve okul dışı çalışmalara destek vererek, okulun ayrılmaz bir parçası olmuştur.

Tüm velilerimiz, Okul Aile Birliğinin doğal üyeleridir. Her eğitim yılının başında seçimle oluşan yönetim kurulu, sınıf temsilcileri ile zenginleşir. İELEV çatısı altında Anaokulu Okul Aile Birliği, kurum misyonumuzun önemli bir öğesini oluşturan “sosyal sorumluluk” anlayışının destekçisidir. Bu amaçla diğer okullarımızın Okul Aile Birlikleri ile ortak çalışmalar da yürütür.

2021 - 2022 İELEV Özel İlkokulu Okul Aile Birliği Üyeleri 

Yönetim Kurulu Asil Üye

Dicle Yücelen - Başkan
Özlem Aşuroğlu - Başkan Yardımcısı
Berrin Amaç - Muhasip Üye
Berfin Demirbilek - Yazman Üye
Didem Pulatkan - Üye

Yönetim Kurulu Yedek Üye

Ebru Oral
Şima Aydın
Ümmühan Bilek
Mehtap Tuncer Karaosmanoğlu
Tuğba Kayan Tapan

Denetim Kurulu 

Şebnem Küçük - Asil
Dilek Gündüz Buday - Yedek