Uluslararası Cambridge Sınavları

Dil öğrenme sürecinde 1850’li yıllardan beri tüm dünya ülkelerine sınav hizmeti sunan Cambridge Üniversitesinin sınavlarına bugün 130 ülkeden her yıl 4 milyonun üzerinde aday katılmaktadır. Cambridge English Sınavları, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçen, günlük hayatla örtüşmüş geçerliliği ve güvenilirliği en yüksek ölçme değerlendirme araçlarıdır.

İELEV Özel Lisesinde öğrencilerimizin başarılarının uluslararası bir sınavla değerlendirilmesi için Cambridge English Sınavları uygulanmaktadır. Lisemizden mezun olacak öğrencilerin sırası ile PET (Preliminary English Test), FCE (First Certificate in English) ve IELTS (International Language Testing System) sınavlarını geçmeleri ve sertifikalarını almaları hedeflenmektedir. 

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®