Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

İELEV Özel Lisesinde Okul Gelişimi (PQM)

İELEV Özel Lisesinde 2018-2019 öğretim yılından itibaren kalite geliştirme ve okul geliştirme süreci başlamıştır. Okul gelişimi bu üç alanla ilgilidir:


İELEV Özel Lisesinde okul gelişim sürecinin dayanağı misyonumuz, ilkelerimiz (Leitbild) ve okul programı olacaktır. Okul geliştirme çalışmaları, okul üyelerinden oluşacak okul gelişim grubu tarafından koordine edilmektedir.
 
Okul Gelişim Grubu
 
İELEV Özel Lisesi okul gelişim grubu, bir bütün olarak tüm okulun okul gelişimi ve kalite gelişim sürecinin koordinasyonu ve kontrolü için okulun önemli bir organıdır. Okul gelişim grubu tüm öğretmenlerin adına çalışır ve şeffaflık sağlar.
 
Okul gelişim Grubu üyeleri
 
Okul gelişim grubu daimî üyelerden (okul müdürleri ve PQM – Koordinatörü) ve geçici olarak çeşitli komitelerin ve proje gruplarının temsilcilerinden oluşur.

2019-2021 Gelişim önceliklerimiz:
 
Ekim 2018 de ZfA ile yapılmış olan destek anlaşmasına dayanarak, aşağıdaki gelişme öncelikleri tanımlanmıştır:
 
• Sistematik pedagojik kalite yönetimi için temel yapılar oluşturmak
• Öğrenci merkezli, işbirlikçi bir öğrenme kültürünü teşvik etmek
• Sürdürülebilir öğretmen profesyonelliği ve personel gelişimi için temeller oluşturmak
• Dil desteğinin sistematik gelişimi

Okul gelişim sorumlusu: Hülya Turan (PQM-Koordinatörü) [email protected]