İELEV Özel Lisesi Girişimcilik Kulübü'nün öncelikli amacı, fikirden ürüne giden uzun yolculukta öğrencilere mentörlük yaparak lisemiz bünyesinde yeni girişimlerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. Girişimcilik kulübü öğrencilere,

 • Yaratıcı ve inovatif olmak,
 • Eleştirel düşünmek ve problem çözmek,
 • Doğru iletişim kurmak ve işbirliği yapmak,
 • Liderlik,
 • Tartışmak ve karar vermek,
 • Hedef belirlemek ve zamanı etkin yönetmek,
 • Risk yönetimi gibi yetkinlikler kazandırmayı hedefler.

Kulübün içeriğini, dünyada 59 ülkede uygulanan, lise öğrencilerine gerçek şirket kurma ve yönetme deneyimini kazandıran Junor Achevement Şirket Programı oluşturmaktadır. Program kapsamında öğrenciler, aldıkları teorik eğitimin desteğiyle, ortaya çıkardıkları inovatif ürünlerine ait şirketlerini takımlar halinde kurup, bir akademik yıl boyunca şirket kurma ve yönetme deneyiminin tüm aşamalarını yürütürler. Bunun yanında kulüp öğrencilerinin girişimcilik ve inovasyon alanında düzenlenen toplantılara, seminerlere ve konferanslara katılımı sağlanarak, girişimcilik yolculuklarında öğrencilerimize network oluşturmaları yönünde destek olunur.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®