TÜBİTAK Matematik Projeleri Kulübü

TÜBİTAK projelerine ve sınavlarına hazırlayarak öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar:

  • Öğrencilerle matematik projeleri üzerinde çalışmalar yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeydeki matematik yarışmalarına öğrencileri hazırlamak, 
  • Üniversitelerin matematik bölümleri, Tübitak ve matematik alanında çalışma yapan diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çalışarak bu alanda öğrencileri geliştirmek,
  • Meraklı öğrencilerle ucu açık matematik çalışmaları yapmak,