TÜBİTAK Matematik Projeleri Kulübü

İELEV Özel Lisesi TÜBİTAK Matematik Projeleri Kulübü'nün amacı, öğrencileri TÜBİTAK projelerine ve sınavlarına hazırlayarak temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmaktır. Hayatın her alanında karşılaşabileceğimiz problemlerin matematiksel düşünme ve temellerle sorgulanması, çözümler üzerinde daha fazla bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Bu bağlamda öğrenciler problemlere farklı yaklaşım teknikleri uygulayarak, elde edilen çözümlerle farklı bakış açıları kazanırlar.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®