TÜBİTAK Matematik Projeleri Kulübü

TÜBİTAK projelerine ve sınavlarına hazırlayarak öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar:

 • Öğrencilerle matematik projeleri üzerinde çalışmalar yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeydeki matematik yarışmalarına öğrencileri hazırlamak, 
 • Üniversitelerin matematik bölümleri, Tübitak ve matematik alanında çalışma yapan diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çalışarak bu alanda öğrencileri geliştirmek,
 • Meraklı öğrencilerle ucu açık matematik çalışmaları yapmak,
 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®