Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

TÜBİTAK Matematik Projeleri Kulübü

TÜBİTAK projelerine ve sınavlarına hazırlayarak öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar:

  • Öğrencilerle matematik projeleri üzerinde çalışmalar yapmak,
  • Ulusal ve uluslararası düzeydeki matematik yarışmalarına öğrencileri hazırlamak, 
  • Üniversitelerin matematik bölümleri, Tübitak ve matematik alanında çalışma yapan diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çalışarak bu alanda öğrencileri geliştirmek,
  • Meraklı öğrencilerle ucu açık matematik çalışmaları yapmak,