Tanıtım günü kayıt formumuz için tıklayınız

TÜBİTAK Matematik Projeleri Kulübü

TÜBİTAK projelerine ve sınavlarına hazırlayarak öğrencileri temel ve sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar:

 • Öğrencilerle matematik projeleri üzerinde çalışmalar yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeydeki matematik yarışmalarına öğrencileri hazırlamak, 
 • Üniversitelerin matematik bölümleri, Tübitak ve matematik alanında çalışma yapan diğer kuruluşlarla iş birliği içinde çalışarak bu alanda öğrencileri geliştirmek,
 • Meraklı öğrencilerle ucu açık matematik çalışmaları yapmak,
 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®