İELEV İletişim Kulübü - Podcast

İELEV Özel Lisesi İletişim Kulübü'nün amacı öğrencilerin sağlıklı bir iletişim ortamında organizasyon, yaratıcılık, birlikte çalışma becerilerini geliştirmeleridir. Öğrenciler duygu, düşünce, bilgi ve haberleri birçok iletişim aracıyla çevrelerine aktarabilme fırsatını bulurlar. Bu bağlamda öğrenciler, Türkçe Forum (Türkye'nin dört bir yanından bir araya gelen öğrencilerin tartışma ortamında ülkenin sorunlarına Türkçe çözümler üretmeyi amaçladıkları şehir içi ve dışındaki okullarda yapılan, yalnızca öğrencilerin sorumluluk aldığı forumlardır), okul gazetesine yazılar hazırlama, podcast (alanında ün yapmış şahsiyetlerle yapılacak öğrenci röportajları, bilgilendirici seslendirilmiş metinler, videolar), kısa film hazırlama gibi çalışmalar gerçekleştirirler.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®