İELEV Özel Lisesi Kütüphanesi, “Öğrenme hayat boyu devam eden bir süreçtir.” düşüncesinden hareketle gelişen ve sürekli değişen bilgi teknolojilerinin hâkim olduğu dünyamızda paydaşlarımızın yerel, ulusal ve evrensel kaynaklara erişimini sağlayarak eğitim-öğretim programını desteklemektedir.

İELEV Özel Lisesi Kütüphanesi, akademik dürüstlüğün; üyeleri olduğumuz evrensel bilgi dünyasına, içinde yaşadığımız topluma, birbirimize ve kendimize yönelik sorumluluklarımızın başında geldiğini bilir. Bu bağlamda okulumuzun paydaşlarının, akademik dürüstlük ilkelerine önem göstermesini bekler. Kütüphanemiz, akademik dürüstlük ilkelerini ihlal etmeyeceğimizi, başkalarının ihlal etmesine de izin vermeyeceğini beyan eder ve buna yönelik çalışmalar yapar.

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®