Ara Sınıflara Geçiş Sınavı Başvurusu için Tıklayınız

İELEV Özel Lisesi Sık Sorulan Sorular

İELEV Özel Lisesine İELEV Ortaokullarından ve dışarıdan öğrenci kabulü nasıl olacak?

Lisemiz, Türkiye Özel Okullar Derneği’nin üyesidir. Dışarıdan öğrenci kabulünde derneğin diğer üyeleriyle ortak hareket etmektedir. 

İELEV Ortaokullarından mezun öğrenciler, kontenjan kapsamında aşağıdaki kriterlere göre kabul edilir:

1. İki dönemde de aşağıdaki derslerden verilecek olan Genel Değerlendirme Sınavı (GDS-İELEV), Almanca DDS Yazılı (İELEV) ve Uluslararası geçerliği olan DSD-I Sözlü sınavlarından alınan puanların aritmetik ortalaması şu oranlarda dikkate alınır:

 • Almanca DDS Yazılı (%20)
 • Almanca DSD-I Sözlü (%11)
 • Türkçe (%11)
 • Matematik (%11)
 • Fen Bilimleri (%11)
 • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%6)

Lisemize devam edebilmesi için öğrencilerin bu derslere ait ortalamalarının en az 50 olması gerekmektedir.

2. Lise Yeterlilik Uygulaması (LYU) puanı (%30):

Bu sınav ölçme değerlendirme alanında Türkiye’de önde gelen akademisyenler tarafından geliştirilmiş bir genel yetenek sınavıdır.

Bu 2 maddede yer alan puanların ağırlıklı ortalamaları ile liseye geçiş puanı oluşturulur (Toplam 100 puan). İELEV Özel Lisesine başvuran ve yeterlilik kriterlerini sağlayan öğrencilerin Lise Kabul Puanı (LKP) oluşturulur. Tüm öğrenciler LKP’ye göre sıralanır ve kontenjan sayısı kadar öğrenci kabul edilir.


Lisede hazırlık sınıfı okumak zorunlu mudur?

İELEV Özel Lisesinde hazırlık sınıfı zorunludur. Çünkü derslere göre eğitim dili Almanca, İngilizce ve Türkçe’dir. Bu yüzden, öğrencilerimizin her 3 dile eşit düzeyde vakıf olmaları gerekmektedir.

İELEV Okullarından gelen öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Sınıfına, diğer ortaokullardan gelen öğrencilerimiz Almanca Hazırlık Sınıfına başlarlar. Eğer öğrencinin onaylı dil seviye belgeleri bulunursa, öğrenci devam edeceği hazırlık sınıfı tercihinde bulunabilir. Uygunluğu okul idaresi tarafından değerlendirilir.

Ayrıca IB World School olan okulumuzda hazırlık sınıfı, öğrenciyi IB öğrenen profili doğrultusunda yetiştirmek ve liseye de hazırlamak için önemli bir yıldır. Bu nedenle hazırlık sınıfının atlanması uygun bulunmamaktadır. Özel durumlar okul idaresinin inisiyatifiyle değerlendirilebilir.


İELEV Özel Lisesi hangi yüzdelik dilimden öğrenci alıyor?

%3 ve %4 diliminden öğrenci alıyoruz.


GIB ve IB farkı nedir?

IB, Uluslararası Bakalorya organizasyonu tüm dünyada eğitim dili olarak 4 dili resmi dil kabul eder: Çince İspanyolca, Fransızca ve İngilizce. IB Diploma Programı, tek resmi dil üzerinden veya çift dil üzerinden (resmi dillerden biri ve okulun ana dili) yapılmaktadır. Okulumuz Yurtdışı Alman Okulu’dur. Dünyadaki Yurt Dışı Alman Okullarının uyguladığı GIB-DP’de ise üç dilde eğitim yapılır. Almanca, IB resmi dili (ki okulumuzda İngilizce) ve ana dil (okulumuzda Türkçe). Sonuç olarak mezunlarımızın sahip olacakları GIB diplomaları da IB organizasyonu tarafından onaylıdır.


GIB ve Abitur farkı nedir?

Abitur bir sınav sistemidir.

GIB bir eğitim yaklaşımıdır. Şöyle ki, IB dünyadaki eğitimi üst seviyelerde tutmaya çalışan, standardize eden bir organizasyondur. Tüm dünyada en yeni öğrenme teori ve uygulamalarını takip eden, adapte eden, yenilikçi ve çağdaş perspektife sahip bir felsefesi bulunmaktadır. Her 7 senede programlar ve içerikler yenilenir, gözden geçirilir.


GIB ve Matura farkı nedir?

Matura bir sınav sistemidir.

GIB bir eğitim yaklaşımıdır. Şöyle ki, IB dünyadaki eğitimi üst seviyelerde tutmaya çalışan, standardize eden bir organizasyondur. Tüm dünyada en yeni öğrenme teori ve uygulamalarını takip eden, adapte eden, yenilikçi ve çağdaş perspektife sahip bir felsefesi bulunmaktadır. Her 7 senede programlar ve içerikler yenilenir, gözden geçirilir.


GIB Mezunları üniversite olanakları nedir?

GIB Diploma Programı, Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Programı’nın tüm modüllerini içeren ve buna ek olarak Abitur ile aynı fırsatları sunan, 100’den fazla ülkede (İngiltere, ABD, Avustralya…gibi) geçerliliği olan uluslararası bir programdır.

Ayrıca GIB diploması alarak mezun olan öğrencilerimiz, Almanya, İsviçre ve Avusturya’daki üniversitelere de doğrudan başvurma hakkına sahiptirler. GIB Diploması öğrencilere aynı zamanda hem Türkiye’de bazı vakıf üniversitelerinde hem de dünyadaki üniversitelerin bazılarında burs olanağı sağlamaktadır. Ayrıca Türk-Alman Üniversitesi öğrencilerimize özel bir kontenjan tanımaktadır.


Yurt Dışı Alman Okulu ne demektir?

2018 yılı itibariyle Lisemiz Alman Hükümeti tarafından akredite edilmiş bir Yurt Dışı Alman Okulu (Deutsche AuslandsSchule -DAS)'dur ve Alman hükümetinin resmi makamları tarafından desteklenir. Bu destekler akademik personel, laboratuvar kurulması, çeşitli projelere kaynak sağlanması, başka Alman okullarıyla iş birliğinin sağlanması gibi çok çeşitli alanlarda olabilmektedir.

Aynı zamanda Yurt Dışı Alman Okulları Birliği (WDA) üyesi olan okulumuz, diğer üye okullarla farklı projelerde yer alma, çalışma ağı oluşturma ve eğitimdeki tüm güncel yaklaşımları takip etme olanağına sahip olmaktadır.


CAS Çalışmaları nedir?

CAS çalışmaları öğrencilerin kendilerini daha iyi tanıyarak becerilerini geliştirmelerini, toplumsal ve uluslararası sorunlara karşı duyarlılık kazanmalarını ve başkalarıyla iş birliği içinde çalışmayı öğrenmelerini hedefler. Diploma Programı’nın üç ana unsurundan biri olan CAS’de GIB-DP öğrencilerinin program boyunca üç alanda (yaratıcılık, aktivite, toplum hizmeti) çeşitli etkinliklere katılmaları ve bu alanlardan en az biriyle ilgili de CAS projesi hazırlamaları beklenir. Öğretmenlerimiz program boyunca öğrencilerimize danışmanlık yaparlar.

Yaratıcılık (Creativity) toplum hizmeti projelerinin tasarlanması ve gerçekleştirilmesindeki kişisel yaratıcılığı, okul müfredatı dışındaki sanat ve yaratıcılık içeren diğer tüm aktiviteleri kapsar.

Aktivite (Activity) çalışmalarının amacı, öğrencilerin çeşitli fiziksel aktivitelerle yaşam boyu sağlıklı alışkanlıklar edinmelerini sağlamaktır. Okul müfredatı dışında, bireysel ve takım sporlarını ve fiziksel aktiviteleri kapsar.

Toplum Hizmeti (Service) alanında çalışma yapan öğrencilerin, kendi kapasitelerinin farkına vararak, toplum hizmeti deneyimleri için karar verme, problem çözme, sorumluluk alma yeteneklerini geliştirmeleri, yerel ve/veya uluslararası topluma yararlı birer birey olmaları hedeflenmektedir.

CAS Kazanımları:

Program boyunca 7 öğrenme kazanımını elde etmiş olmak gerekir:

 • Güçlü olduğu ve gelişme gösterdiği alanları tanımlama
 • Süreç içerisinde aştığı zorlukları ve geliştirdiği yeni yetenekleri gösterme
 • Bir CAS deneyimini nasıl planladığını ve bu deneyime nasıl başladığını gösterme
 • CAS deneyimine bağlılığını ve azmini gösterme
 • Başkalarıyla iş birliği içinde çalışma becerilerini gösterme ve avantajlarını tanıma
 • Küresel öneme sahip konularda çalışma
 • Yaptığı seçimlerde ve eylemlerde etik düşünme