Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

IB Kimya (SL) Ders İçeriği

Dersin Tanımı ve Amaçları:

Dersin dili Almanca’dır.

Kimya standart seviye deneysel bilimler içinde 4. grupta yer alır. IB Diploma Programı Kimya (SL) dersi akademik çalışma, uygulama ve araştırma becerilerinin kazanılması yetkinlikleri bir araya gelmesinden oluşur. Kimya (SL) dersi, uygulama becerilerin geliştirilmesini, matematiksel becerilerin kullanılmasını ve ayrıca bilgi teknolojisi becerilerinin geliştirilmesini sağlar. Kimya öğrenerek öğrenciler bilim adamlarının nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını anlarlar.

DP Kimya dersinin amacı öğrencilerin aşağıdaki maddeler doğrultusunda öğrenmelerini sağlamaktır:

  1. Bilimsel çalışmaları ve yaratıcılığı küresel bağlamda teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar doğrultusunda taktir etmeyi öğrenirler
  2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütününü edinirler
  3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütünü uygular ve kullanırlar
  4. Bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisi geliştirirler
  5. Bilimsel faaliyetler sırasında etkili iş birliği, iletişimin gerekliliği ve değeri hakkında eleştirel bakış açısı geliştirirler
  6. Güncel teknolojileri kullanarak deneysel, araştırmacı  ve bilimsel beceriler geliştirirler
  7. Bilimsel araştırmalar esnasında  21. yüzyıl iletişim becerilerini geliştirir ve uygularlar
  8. Küresel vatandaşlar olarak, bilim ve teknolojinin  etik değerler doğrultusunda kullanımı konusunda farkındalık geliştirirler.
  9. Bilim ve teknolojinin olanakları ve sınırlamaları hakkında bakış açısı geliştirirler
  10. Bilim dalları arasındaki ilişkiler ve bunların diğer bilgi alanlarına etkilerini anlarlar.

Ders programı taslağı ve içeriği:

Ana Konular (Temel) Seçmeli Konular (4 konu içinde 1 tane seçer)
1. Stokiyometrik İlişkiler A. Materyaller
2. Atomik Yapı B. Biyokimya
3. Periyodiklik C. Enerji
4. Kimyasal Bağ ve Yapı D. Tıbbi kimya
5. Enerji / Termokimya  
6. Kimyasal Kinetik Uygulama Şeması
7. Denge Öngörülen ve diğer uygulamalı faaliyetler
8. Asitler ve Bazlar Bireysel araştırma (içsel olarak değerlendirilir)
9. Redox  Süreci Grup 4  projesi
10. Organik Kimya  
11. Ölçüm ve Veri işleme  
   


Değerlendirme Bilgisi:

Dış Değerlendirme:

Paper 1:   Süre: 45dk / Ağırlık: 20% / Not: 30
(30 çoktan seçmeli soru (Temel))

Paper 2:   Süre: 75dk / Ağırlık: 40% / Not: 50
(Kısa cevap ve genişletilmiş cevap soruları (Ana Konular))

Paper 3:   Süre: 60dk/ Ağırlık: 20% / Not: 35
(Veri tabanlı ve uygulamalı sorular ve ek olarak kısa cevap ve aşamalı cevap soruları (Seçmeli Konular))

İç Değerlendirme:

Bireysel Araştırma      Süre: 10 saat / Ağırlık: 20%
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)

Kaynaklar:
OCC IB DP Kimya Rehberi, OCC Öğretmen destek materyalleri http://www.ibo.org/globalassets/publications?
İlgili Öğretmen: Hülya Turan ([email protected])