Aday Öğrenci Sistemine Giriş için Tıklayınız

Dersin Tanımı ve Amaçları:

IB DP Dil  B-İngilizce kursu, öğrencilere  var olan İngilizce dil becerilerini güçlendirme ve öğrendikleri dili kullanarak diğer kültürleri anlamaları fırsatı sunar. Dil B –İngilizce, hedef dilde yeterli bilgiye  ve deneyime sahip öğrenciler için tasarlanmıştır.

Dil B –İngilizce (HL)  Dersinin amacı:

 • Öğrencilerin kültürlerarası anlayışlarını geliştirmek
 • İngilizceyi çeşitli bağlamlarda anlamalarını ve çeşitli amaçlarla kullanmalarını sağlamak
 • Başka kültürlerden gelen insanların farklı bakış açılarını ve  beğenisini çeşitli metinlerin incelenmesi ve sosyal etkileşim yoluyla teşvik etmek
 • Öğrencilerin diğer bilgi alanlarıyla ilişkili olarak dilin rolü hakkındaki farkındalığını geliştirmek
 • Öğrencilerin, aşina oldukları diller ve kültürler arasındaki ilişki hakkındaki farkındalığını geliştirmek
 • Öğrencilerin İngilizceyi kullanarak daha yüksek seviyelerde bilgi edinmeleri, çalışmaları ve günlük hayatlarında İngilizceyi rahatlıkla kullanabilmeleri için bir temel sağlamak
 • Öğrendikleri yabancı dilden zevk almalarını, yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve entelektüel etkileşimleri için fırsat sağlamak
 • Orijinal olarak İngilizce dilinde yazılmış iki edebi eseri anlama ve analitik becerilerini geliştirmek

Ders programı taslağı ve içeriği:

KONULAR:

Kimlikler

 • Dünya Vatandaşları
 • İnanç ve Kimlik
 • Güzellik ve Sağlık

Deneyimler

 • Hac
 • Ekstrem Sporlar
 • Göç

İnsan Yaratıcılığı

 • Gelecekteki İnsanlar
 • Teknoloji ve İnsan etkileşimi
 • Sanatın Yeniden Tanımlanması

Sosyal Organizasyon

 • Azınlıklar ve Eğitim
 • Yaşam için Ortaklar
 • Mesleklerin Geleceği

Gezegeni Paylaşmak

 • Yoksulluğun Sona Ermesi
 • İklim Değişikliği
 • İnsanlara Güç

Değerlendirme Bilgisi:

Dış Değerlendirme:

• Paper  1: Öğrencinin yazma becerisini değerlendirir. Öğrenciler üç görevin birinden 450-600 kelimelik bir cevap yazarlar. Her görev, müfredattan farklı bir temaya dayanır. (%25)

• Paper 2: Öğrencinin okuma ve dinleme becerisini değerlendirir. Öğrenciler üç sesli bölüm dinler ve ders programındaki beş temadan alınan üç adet yazılı bölüm okurlar (%50)

İç Değerlendirme:

• Bireysel Sözlü: Sınıfta çalışılan edebi çalışmalardan biri ile ilgili öğrenciler bulgularını ve düşüncelerini sunarlar. Bunu, beş temadan birini veya daha fazlasını edebi metne bağlayan bir tartışma izler. (%25)

Kaynaklar: IB Dil B Rehberi, Öğretmen Rehberi Dil B
İlgili Öğretmenler:
Imke Hermann  ([email protected])
Gaye Koçer  ([email protected])
Maria Ramadori ([email protected])