Aday Öğrenci Başvurusu için Tıklayınız

IB Biyoloji (SL) Ders İçeriği:

Dersin Tanımı ve Amaçları:

Dersin dili Almanca’dır.

Biyoloji hayatı anlatan bilim dalıdır. Yaşamla ve canlılarla uğraşan, yapılarını, işlevlerini, ilişkilerini, yaşayan ve cansız çevreyi, değişimlerini ve çeşitliliğini inceleyen bir bilimdir.
Bu yüzden biyolojideki birçok farklı alanda kaynak sonsuzdur. DP'de Biyoloji okuyan öğrenciler, bilim adamlarının nasıl çalıştıklarını ve birbirleriyle nasıl iletişim kurduklarını öğrenirler. Öğrenciler bu derste bilimsel yöntemlerin çeşitlerini, araştırma metotları tasarlamayı, veri toplamayı, becerilerini geliştirmeyi, sonuçları analiz etmeyi, iş birliği yaparak değerlendirmeyi ve bulgularını paylaşmayı öğrenirler.

DP biyoloji dersinin amacı öğrencilerin aşağıdaki maddeler doğrultusunda öğrenmelerini sağlamaktır:

  1. Bilimsel çalışmaları ve yaratıcılığı küresel bağlamda teşvik edici ve zorlayıcı fırsatlar doğrultusunda taktir etmeyi öğrenirler
  2. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütününü edinirler
  3. Bilim ve teknolojiyi karakterize eden bilgi, yöntem ve teknikler bütünü uygular ve kullanırlar
  4. Bilimsel bilgiyi analiz etme, değerlendirme ve sentezleme becerisi geliştirirler
  5. Bilimsel faaliyetler sırasında etkili iş birliği, iletişimin gerekliliği ve değeri hakkında eleştirel bakış açısı geliştirirler
  6. Güncel teknolojileri kullanarak deneysel, araştırmacı ve bilimsel beceriler geliştirirler
  7. Bilimsel araştırmalar esnasında 21. yüzyıl iletişim becerilerini geliştirir ve uygularlar
  8. Küresel vatandaşlar olarak, bilim ve teknolojinin etik değerler doğrultusunda kullanımı konusunda farkındalık geliştirirler.
  9. Bilim ve teknolojinin olanakları ve sınırlamaları hakkında bakış açısı geliştirirler
  10. Bilim dalları arasındaki ilişkiler ve bunların diğer bilgi alanlarına etkilerini anlarlar.

Ders programı taslağı ve içeriği:

Temel
 
Seçmeli Konular: (4 konu içinde  1 tane seçer)
1.Hücre biyolojisi 1.Nörobiyoloji ve davranış
2.Moleküler biyoloj 2.Biyoteknoloji ve biyoinformatik
3.Genetik 3.Ekoloji ve koruma
4.Ekoloji 4.İnsan fizyolojisi
5.Evrim ve biyolojik çeşitlilik  
6.İnsan fizyolojisi İşin pratik şeması  
   
Öngörülen ve diğer uygulamalı çalışmalar  
Bireysel Araştırma  
Grup 4 projesi  


Değerlendirme Bilgisi:

Dış:

Paper 1:  Süre: 45dk / Ağırlık: 20% / Not: 30
(40 çoktan seçmeli soru (Temel))

Paper 2:  Süre: 1sa 15dk / Ağırlık: 40% / Not: 50
(Veri tabanlı, kısa cevap ve aşamalı cevap soruları)

Kağıt3:  Süre: 1s / Ağırlık: 20% / Not: 35
(Veri tabanlı, kısa cevap ve aşamalı cevap soruları)

İç:

Bireysel Araştırma       
Süre: 10 saat / Ağırlık: 20% / Not: 24
(6 ila 12 sayfalık İnceleme ve Makale Yazımı)

Kaynaklar: OCC IB DP Biyoloji Rehberi
İlgili Öğretmen: Yasemin Avcı ([email protected])