Tanıtım Günümüze Kayıt için Tıklayınız

Erasmus

ERASMUS PLUS PROGRAMI OKULLAR ARASI DEĞİŞİM ORTAKLIKLARI (KA229) (2018-2020)

1. PROJE ÖZETİ
2. ORTAK ÜLKELER/OKULLAR
3. HAREKETLİLİKLER
   
  3a. Hollanda
     3b. Norveç
     3c. İspanya
     3d. Türkiye
     3e. Birleşik Krallık

4. FOTOĞRAF GALERİSİ

ERASMUS PLUS PROGRAMI OKULLAR ARASI DEĞİŞİM ORTAKLIKLARI (KA229) (2018-2020)

1. PROJE ÖZETİ

Bu proje, katılımcı öğrencileri, okulları ve topluluk üyelerini Avrupa Kültür Mirasını araştırmaya, incelemeye ve yeni masallar oluşturmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
 
Masallar, doğal olaylara açıklamalar getirmek, ahlaki değerleri ve davranışları kuvvetlendirmek ve kültürlerin farklı yönlerini ifade etmek için kültürler ve medeniyetler boyunca kuşaktan kuşağa aktarılır. Masal ve efsanelerin sınırları yoktur ve zamanla evrenselleşirler. Katılımcılar araştırma, inceleme yoluyla ve kendi masallarını ve efsanelerini yaratarak kendi kültürel değerlerinin yanında başkalarının da değerlerine önem vermeleri gerektiğinin farkına varacaklardır. Kültürel miras, tarihin ve günümüzün daha iyi anlaşılması ile birlikte eğitim ve hayat boyu öğrenme fırsatlarını genişletir.
 
Proje iki sene devam edecek olup her okuldan 25 öğrenciden oluşan beş katılımcı okul ve 8 öğretmen projede aktif olarak yer alacaktır. Ortak okulların öğrencilerinin yaş aralığı 13-18’dir.

Project websites:

https://twinspace.etwinning.net/58115/home
Airtable database link
Project website

2. ORTAK ÜLKELER / OKULLAR

Emelwerda College/HOLLANDA

Emmeloord'daki Emelwerda Koleji, Hollanda'nın en genç eyaleti Flevoland'da bulunan kapsamlı bir okuldur. 12-18 yaşında 1600'den fazla öğrencisi ve yaklaşık 140 öğretmeni var. Okulun hedefi öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Okul bir tarım alanında bulunmaktadır ve öğrencilerin çoğu farklı kültürlerin ve alışkanlıkların farkındadır. Okul nüfusu farklı etnik kökene sahip öğrencilerden oluşmaktadır.  Emelwerda College, son 10 yılda okul aktif olarak çeşitli Comenius ve Erasmus + projelerine katılmıştır.

Hof/NORVEÇ

Hof, Oslo'nun yaklaşık 80 kilometre güneyinde bulunmaktadır. İlkokulda 300, ortaokulda 130 öğrenci olmak üzere okulun toplam öğrenci sayısı 430’dur.

Okulun sloganı “AKTİF VE EĞLENCELİ ÖĞRENCİLERLE MUTLU BİR OKUL”dur. Okulun avantajlarından biri de birçok fırsat sağlayan doğayla çevrili olmasıdır. Mevcut olanaklar doğada zaman geçirerek, kışın kayak yaparak, bisiklete binerek, kano ve yürüyüş yaparak aktif olarak kullanılmaktadır.

IES Miguel Fernández / İSPANYA

IES Miguel Fernández 1992-1993 okul yılında açılmıştır ve mevcut zorunlu orta öğretim müfredat sisteminin İspanya'da uygulanmasında öncü olmuştur. Okulun 13-18 yaş arası 989 öğrencisi, 80 öğretmeni ve yaklaşık 10 yönetim kadrosu üyesi vardır. Afrika'nın kuzeyindeki bu eşsiz kasabada, nesiller boyunca Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler ve Hindular yaşadığı için öğrenciler çok farklı sosyal ve ekonomik geçmişlerden gelirler.

Okul, kuruluşundan bu yana Melilla'da doğan ünlü şair Miguel Fernandez'in ismini alması nedeniyle Kültürel Miras ile ilgili olmuştur.

İELEV Özel Lisesi / TÜRKİYE

İELEV Özel Lisesi, 2014 yılında İstanbul Erkek Liseliler Eğitim Vakfı tarafından kurulmuştur. 14 ila 18 yaşları arasında 281 öğrenciye ve çeşitli ülkelerden yaklaşık 50 öğretmene sahiptir. Tüm öğrencilere IB-DP sunulduğu için eğitimcilerin ve öğrencilerin ortak vizyonu ve misyonu, gençleri Uluslararası Bakalorya'nın (IB) felsefesi olan daha iyi ve daha barışçıl bir dünya oluşturmak için gerekli becerilerle, değerlerle ve bilgi ile güçlendirmektir. Uluslararası Bakalorya kültürlerarası anlayış ve saygıyla daha iyi ve daha barışçıl bir dünya yaratmaya yardımcı olan meraklı, bilgili ve anlayışlı gençleri geliştirmeyi amaçlamaktadır ve bu, İELEV Okullarınn  genel felsefesidir. Okulda üç dillilik önceliklidir. Ana dili Türkçe’dir, İngilizce ve Almanca yabancı dillerdir. İELEV'de, dünya dillerini öğrenmek, dünya vatandaşı olmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Hem İngilizce hem de Almanca tüm sınıflarda sunulmaktadır ve diğer dillerin öğrenilmesi de önerilir.

Wirral Grammar School for Boys/ the United Kingdom

Wirral Grammar School for Boys, 1931 yılında kurulmuştur. 2015 yılında Daily Telegraph 'A' seviye tablosunda ilk 100 içinde 42. sırada yer alan akademik açıdan başarılı bir okuldur. Yaklaşık 1077 öğrencisi var. Okul yüksek akademik standartlar hedefler ve sağlar. Öğrenciler, bugünün profesyonel dünyasının gerektirdiği tüm nitelik ve becerilere sahip, kendine güvenen gençler olarak büyür ve olgunlaşır. Okul, Port Sunlight yakınlarında zengin bir tarihe sahip olan Bebington'da bulunmaktadır. 

3. HAREKETLİLİKLER

a. Hollanda (4-10 Kasım 2018)


Projede yer alan 5 öğrenci ve 2 öğretmen Hollanda’nın Emmeloord şehrine yapılan proje hareketliliğinde yer almıştır.

Öğrenciler ve öğretmenler Emelwerda College’da proje açılış toplantısına katılmış, şehirlerini ve okullarını tanıtacak sunumlar gerçekleştirmiş, oryantasyon ve grup oyunlarında yer almış, Noordoostpolder ve Urk kasabalarda bilinen masal ve efsaneleri dinlemiş, IT araçları ile ilgili olan çalıştaya katılmış, Hollanda’ya ait masalları canlandırmak üzere drama provaları yapmış ve gruplar halinde proje logosu tasarlama üzerinde çalışmışlardır.  Ayrıca Amsterdam’da rehber öğretmen eşliğinde tarihi alanlar gezdirilerek bağlantılı efsaneler hakkında bilgi verilmiş, bir sunuma katılarak Anne Frank’in hikayesi, dönem olayları hakkında bilgi edinmiş ve Anne Frank’in evini gezmişlerdir. Emmelwerda Okulunun derslerine de katılan öğrenciler ahşap işçiliği dersine girip öğrendikleri tekniklerle kendi ürünlerini yaratmışlardır. Spor aktivitesi olarak tüm grup Heerenveen’deki buz pateni alanında vakit geçirmiştir. Öğrenciler Zeynep Köprülü tarafından verilen video oluşturma/teknoloji kullanımı sunumuna katılarak atölye çalışması yapmışlardır. Hollanda masallarını içeren oyunlar gruplar halinde sunulmuştur. Son olarak da öğrenciler Kültür Gecesi’ne katılarak hareketliliğin çalışmalarını tamamlamışlardır.

b. Norveç (9-15 Şubat 2019)

Erasmus Plus Projesi kapsamında 5 öğrenci ve 2 öğretmen Norveç Hof Skole’de gerçekleşen “Try to Tell a Timeless Tale” başlıklı proje çalışmalarına katılmışlardır. Öğrenciler projenin konusuna uygun olarak, farklı bir kültürü yakından tanıma fırsatını yakalamış ve ortak ülke öğrencileriyle birlikte verimli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Hareketlilik boyunca proje grubu kendi şehirlerini ve okullarını tanıtan sunumlar yapmış, İngiltere, İspanya ve Türkiye tarafından senaryosu getirilen masalları drama derslerinde karışık gruplar halinde çalışmış ve sergilemiş, bölgede çok yaygın olan “cross country skiing” aktivitesine katılmış, Oslo şehrini ziyaret ederek hazine avı grup oyunuyla şehrin önemli noktalarını keşfetmiş, Nobel Barış Merkezi’ni gezerek bilgi edinmiş, birlikte okulun Erasmus Köşesi’ni güncellemiş, video düzenleme atölyesine katılarak gruplar halinde ürünler oluşturmuş, Midgard Viking Merkezi’nde rehber eşliğinde tarihi bilgiler edinmiş ve son olarak da okulun geleneksel mezuniyet balosuna katılarak güzel anılarla proje çalışmalarını tamamlamışlardır. Bütün öğrenciler farklı kültürleri yaşayarak tanıma ve kültürlere saygı duyma, ülkelere ait masal ve efsaneleri öğrenme ve yeni arkadaşlıklar kurma fırsatını yakaladıkları Norveç hareketliliğinden değerli tecrübeler edinerek ülkelerine dönmüştür.

Foto Galeri