Tanıtım Günümüze Kayıt için Tıklayınız

Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat Diploma Programı

İlk Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) Diploma Programı Okulu

İELEV Özel Lisesi, Mart 2017'de akredite edilerek Türk Milli Eğitim Sistemindek ögrencilere yönelik ilk GIB-DP (Gemischtsprachges Internationales Baccalaureat Diploma Programı) uygulayan okul olmuştur. GIB Diploma Programı, donanımlı ve hayata hazır gençler yetiştirme amacımıza ulaşmada önemli dayanağımızdır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren, 11. sınıf öğrencilerimizle GIB Diploma Programı ilk kez uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda GIB Diploma Programı'nın temel öğeleri olan Bitirme Tezi-Extended Essay (EE), Bilgi Kuramı - Theory of Knowledge (TOK) ve Yaratıcılık, Bedensel Etkinlik, Hizmet-Creativity, Activity, Service (CAS) alanlarında öğrencilerimiz ilk deneyimlerini yaşamaktadır. Öğretmenlerimiz onlara bu süreçte heyecanlarını paylaşarak mentörlük etmektedir.