Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat Diploma Programı

İlk Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) Diploma Programı Okulu

İELEV Özel Lisesi, Mart 2017'de akredite edilerek Türk Milli Eğitim Sistemindek ögrencilere yönelik ilk GIB-DP (Gemischtsprachges Internationales Baccalaureat Diploma Programı) uygulayan okul olmuştur. GIB Diploma Programı, donanımlı ve hayata hazır gençler yetiştirme amacımıza ulaşmada önemli dayanağımızdır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren, 11. sınıf öğrencilerimizle GIB Diploma Programı ilk kez uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda GIB Diploma Programı'nın temel öğeleri olan Bitirme Tezi-Extended Essay (EE), Bilgi Kuramı - Theory of Knowledge (TOK) ve Yaratıcılık, Bedensel Etkinlik, Hizmet-Creativity, Activity, Service (CAS) alanlarında öğrencilerimiz ilk deneyimlerini yaşamaktadır. Öğretmenlerimiz onlara bu süreçte heyecanlarını paylaşarak mentörlük etmektedir. 

İELEV Okullarından haber almak için e-bültenimize kayıt olun.

  • Türkiye Özel Okullar Birliği
  • MEB - Okul Sağlığı
  • Erasmus +
  • University of Cambridge ESOL Examinations
  • The Duke of Edinburgh’s International Award
  • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
  • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
  • Schulen: Partner der Zukunft
  • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
  • The International Baccalaureate®