Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat Diploma Programı

İlk Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) Diploma Programı Okulu

İELEV Özel Lisesi, Mart 2017'de akredite edilerek Türk Milli Eğitim Sistemindek ögrencilere yönelik ilk GIB-DP (Gemischtsprachges Internationales Baccalaureat Diploma Programı) uygulayan okul olmuştur. GIB Diploma Programı, donanımlı ve hayata hazır gençler yetiştirme amacımıza ulaşmada önemli dayanağımızdır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren, 11. sınıf öğrencilerimizle GIB Diploma Programı ilk kez uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda GIB Diploma Programı'nın temel öğeleri olan Bitirme Tezi-Extended Essay (EE), Bilgi Kuramı - Theory of Knowledge (TOK) ve Yaratıcılık, Bedensel Etkinlik, Hizmet-Creativity, Activity, Service (CAS) alanlarında öğrencilerimiz ilk deneyimlerini yaşamaktadır. Öğretmenlerimiz onlara bu süreçte heyecanlarını paylaşarak mentörlük etmektedir. 

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®