Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat Diploma Programı

İlk Gemischtsprachiges Internationales Baccalaureat (GIB) Diploma Programı Okulu

İELEV Özel Lisesi, Mart 2017'de akredite edilerek Türk Milli Eğitim Sistemindek ögrencilere yönelik ilk GIB-DP (Gemischtsprachges Internationales Baccalaureat Diploma Programı) uygulayan okul olmuştur. GIB Diploma Programı, donanımlı ve hayata hazır gençler yetiştirme amacımıza ulaşmada önemli dayanağımızdır.

2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren, 11. sınıf öğrencilerimizle GIB Diploma Programı ilk kez uygulanmaya başlanmıştır. Bu kapsamda GIB Diploma Programı'nın temel öğeleri olan Bitirme Tezi-Extended Essay (EE), Bilgi Kuramı - Theory of Knowledge (TOK) ve Yaratıcılık, Bedensel Etkinlik, Hizmet-Creativity, Activity, Service (CAS) alanlarında öğrencilerimiz ilk deneyimlerini yaşamaktadır. Öğretmenlerimiz onlara bu süreçte heyecanlarını paylaşarak mentörlük etmektedir.