Dünya Yurt Dışı Alman Okullar Birliği Üyesi (WDA)

Dünya Yurt Dışı Alman Okulları Birliği (WDA) Üyeliği

Tüm dünyada Alman okullarını temsil eden kurum ve kuruluşların interaktif sosyal ağı Dünya Yurt Dışı Alman Okulları Birliğidir (WDA – Weltverband Deutscher Ausland Schulen). Birlik, iletişim ve iş birlikleri üzerine kurulan sistem sayesinde, eğitimdeki tüm yenilik ve güncel yaklaşımları takip etme, projeler geliştirme, gerçekleştirilmiş projeleri inceleme olanağı sağlar.

 • İELEV Okulları “Apple Distinguished School” Oldu
 • Türkiye Özel Okullar Birliği
 • MEB - Okul Sağlığı
 • Erasmus +
 • University of Cambridge ESOL Examinations
 • The Duke of Edinburgh’s International Award
 • Weltverband Deutscher Auslandsschulen
 • Das Deut­sche Sprach­di­plom der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz
 • Schulen: Partner der Zukunft
 • Die Zen­tral­stel­le für das Aus­lands­schul­we­sen
 • The International Baccalaureate®